Egna kortkommandon i Windows

Man kan skapa kortkommandon som öppnar ett visst program eller en fil i Microsoft Windows. För att kunna göra detta måste man göra en genväg till programmet först. Genvägen måste vara placerad på skrivbordet, i startmenyn eller aktivitetsfältet. Använd gärna de redan färdiga genvägarna som finns på Startmenyn.

Skapa genväg på skrivbordet

  1. Högerklicka på en tom yta på skrivbordet och välj Nytt – Genväg i snabbmenyn som kommer upp.
  2. Följ guiden och skapa genvägen.

Tilldela kortkommando till genväg

För att tilldela ett snabbkommando till en genväg som du skapat eller som finns i Startmenyn gör du så här:

  1. Högerklicka på genvägen och välj Egenskaper.
  2. Gå till fliken Genväg.
  3. Klicka i rutan för kortkommando och tryck ner de tangenter du vill ha som kortkommando: