Kortkommandon i Photoshop

Dessa kortkommandon är hämtade främst från Photoshop CC. Här visas de som är aktiverade som standard. Gå till Adobes hemsida (engelska) för en komplett lista med alla Photoshops kortkommandon.

En ordlista med engelsk-svensk översättning till Photoshop hittar du här.

Detta är de kortkommandon som är inställda som standard. Man kan själv ändra dessa och även lägga till snabbkommandon för händelser som inte har några kommandon från början. Gå hit för att läsa om hur man gör.

KOMMANDOHÄNDELSE
TOOLS
VMove Tool
VArtboard Tool
MRectangular Marquee Tool
MElliptical Marquee Tool
LLasso Tool
LPolygonal Lasso Tool
LMagnetic Lasso Tool
WQuick Selection Tool
WMagic Wand Tool
CCrop Tool
CPerspective Crop Tool
CSlice Tool
CSlice Select Tool
IEyedropper Tool
I3D Material Eyedropper Tool
IColor Sampler Tool
IRuler Tool
INote Tool
ICount Tool
JSpot Healing Brush Tool
JHealing Brush Tool
JPatch Tool
JContent-Aware Move Tool
JRed Eye Tool
BBrush Tool
BPencil Tool
BColor Replacement Tool
BMixer Brush Tool
SClone Stamp Tool
SPattern Stamp Tool
YHistory Brush Tool
YArt History Brush Tool
EEraser Tool
EBackground Eraser Tool
EMagic Eraser Tool
GGradient Tool
GPaint Bucket Tool
G3D Material Drop Tool
ODodge Tool
OBurn Tool
OSponge Tool
PPen Tool
PFreeform Pen Tool
THorizontal Type Tool
TVertical Type Tool
TVertical Type Mask Tool
THorizontal Type Mask Tool
APath Selection Tool
ADirect Selection Tool
URectangle Tool
URounded Rectangle Tool
UEllipse Tool
UPolygon Tool
ULine Tool
UCustom Shape Tool
HHand Tool
RRotate View Tool
ZZoom Tool
DDefault Foreground/Background Colors
XSwitch Foreground/Background Colors
QToggle Standard/Quick Mask Modes
FToggle Screen Modes
/Toggle Preserve Transparency
[Decrease Brush Size
]Increase Brush Size
{Decrease Brush Hardness
}Increase Brush Hardness
,Previous Brush
.Next Brush
<First Brush
>Last Brush
Application Menus
Ctrl+NFile menu: New...
Ctrl+OFile menu: Open...
Alt+Ctrl+O, Shift+Ctrl+OFile menu: Browse in Bridge...
Alt+Shift+Ctrl+OFile menu: Open As...
Ctrl+WFile menu: Close
Alt+Ctrl+WFile menu: Close All
Shift+Ctrl+WFile menu: Close and Go to Bridge...
Ctrl+SFile menu: Save
Shift+Ctrl+S, Alt+Ctrl+SFile menu: Save As...
F12File menu: Revert
Alt+Shift+Ctrl+WFile menu: Export As...
Alt+Shift+Ctrl+SFile menu: Save for Web (Legacy)...
Alt+Shift+Ctrl+IFile menu: File Info...
Ctrl+PFile menu: Print...
Alt+Shift+Ctrl+PFile menu: Print One Copy
Ctrl+QFile menu: Exit
Ctrl+ZEdit menu: Undo/Redo
Shift+Ctrl+ZEdit menu: Step Forward
Alt+Ctrl+ZEdit menu: Step Backward
Shift+Ctrl+FEdit menu: Fade...
Ctrl+X, F2Edit menu: Cut
Ctrl+C, F3Edit menu: Copy
Shift+Ctrl+CEdit menu: Copy Merged
Ctrl+V, F4Edit menu: Paste
Shift+Ctrl+VEdit menu: Paste in Place
Alt+Shift+Ctrl+VEdit menu: Paste Into
Ctrl+FEdit menu: Search
Shift+F5Edit menu: Fill...
Alt+Shift+Ctrl+CEdit menu: Content-Aware Scale
Ctrl+TEdit menu: Free Transform
Shift+Ctrl+TEdit menu: Free Transform Again
Shift+Ctrl+KEdit menu: Color Settings...
Alt+Shift+Ctrl+KEdit menu: Keyboard Shortcuts...
Alt+Shift+Ctrl+MEdit menu: Menus...
Ctrl+KEdit menu: General...
Ctrl+LImage menu: Levels...
Ctrl+MImage menu: Curves...
Ctrl+UImage menu: Hue/Saturation...
Ctrl+BImage menu: Color Balance...
Alt+Shift+Ctrl+BImage menu: Black & White...
Ctrl+IImage menu: Invert
Shift+Ctrl+UImage menu: Desaturate
Shift+Ctrl+LImage menu: Auto Tone
Alt+Shift+Ctrl+LImage menu: Auto Contrast
Shift+Ctrl+BImage menu: Auto Color
Alt+Ctrl+IImage menu: Image Size...
Alt+Ctrl+CImage menu: Canvas Size...
Shift+Ctrl+NLayer menu: Layer…
Ctrl+JLayer menu: Layer via Copy
Shift+Ctrl+JLayer menu: Layer via Cut
Shift+Ctrl+'Layer menu: Quick Export as PNG
Alt+Shift+Ctrl+'Layer menu: Export As...
Alt+Ctrl+GLayer menu: Create/Release Clipping Mask
Ctrl+GLayer menu: Group Layers
Shift+Ctrl+GLayer menu: Ungroup Layers
Ctrl+,Layer menu: Hide Layers
Shift+Ctrl+]Layer menu: Bring to Front
Ctrl+]Layer menu: Bring Forward
Ctrl+[Layer menu: Send Backward
Shift+Ctrl+[Layer menu: Send to Back
Ctrl+/Layer menu: Lock Layers...
Ctrl+ELayer menu: Merge Layers
Shift+Ctrl+ELayer menu: Merge Visible
Ctrl+ASelect menu: All
Ctrl+DSelect menu: Deselect
Shift+Ctrl+DSelect menu: Reselect
Shift+Ctrl+I, Shift+F7Select menu: Inverse
Alt+Ctrl+ASelect menu: All Layers
Alt+Shift+Ctrl+FSelect menu: Find Layers
Alt+Ctrl+RSelect menu: Select and Mask...
Shift+F6Select menu: Feather...
Alt+Ctrl+FFilter menu: Last Filter
Alt+Shift+Ctrl+AFilter menu: Adaptive Wide Angle...
Shift+Ctrl+AFilter menu: Camera Raw Filter...
Shift+Ctrl+RFilter menu: Lens Correction...
Shift+Ctrl+XFilter menu: Liquify...
Alt+Ctrl+VFilter menu: Vanishing Point...
Alt+Ctrl+X3D menu: Within Selection
Alt+Shift+Ctrl+X3D menu: Reveal All
Alt+Shift+Ctrl+R3D menu: Render 3D Layer
Ctrl+YView menu: View menu: Proof Colors
Shift+Ctrl+YView menu: Gamut Warning
Ctrl++View menu: Zoom In
Ctrl+-View menu: Zoom Out
Ctrl+0View menu: Fit on Screen
Ctrl+1, Alt+Ctrl+0View menu: 100%
Ctrl+HView menu: Extras
Shift+Ctrl+HView menu: Target Path
Ctrl+'View menu: Grid
Ctrl+;View menu: Guides
Ctrl+RView menu: Rulers
Shift+Ctrl+;View menu: Snap
Alt+Ctrl+;View menu: Lock Guides
Alt+F9, F9Window menu: Actions
F5Window menu: Brush
F6Window menu: Color
F8Window menu: Info
F7Window menu: Layers
F1Help menu: Photoshop Help
PANEL MENUS
Alt+Shift+Ctrl+R3D panel menu: Render
Shift+Ctrl+ZHistory panel menu: Step Forward in history
Alt+Ctrl+ZHistory panel menu: Step Backward in history
Shift+Ctrl+NLayer panel menu: New Layer...
Shift+Ctrl+'Layer panel menu: Quick Export as PNG
Alt+Shift+Ctrl+'Layer panel menu: Export As...
Ctrl+/Layer panel menu: Lock Layers...
Alt+Ctrl+GLayer panel menu: Create/Release Clipping Mask
Ctrl+ELayer panel menu: Merge Layers
Shift+Ctrl+ELayer panel menu: Merge Visible