Kortkommandon i Office

Microsoft Office kommandon

Det finns många kortkommandon som är samma i de olika Officeprogrammen och därför har jag en lista med de vanligaste kommandona som är gemensamma på denna sida.

Ytterligare snabbkommandon för de olika programmen hittar du sedan här: Access, Excel, Outlook som finns både som desktop och webmail varianter,  Powerpoint, Publisher och Word.

Visa kortkommando i Office
I Office 2007 och senare har man snabbkommandon synliga om man trycker och håller in Alt-knappen en stund. Då kommer små vita fyrkanter med siffror eller bokstäver upp, vid de alternativ man kan använda. Tryck sedan den siffra eller bokstav som finns i den ruta du vill använda:
Word Alt-kommandon

Generella kortkommandon i Office

KommandoHändelse
Menyer och Verktygsfält
F10 eller AltGöra menyraden aktiv eller stänga en huvudmeny och
undermeny samtidigt
Tab eller Skift + Tab (när ett verktygsfält är
aktivt)
Markera nästa eller föregående knapp eller meny på verktygsfältet
Ctrl + Tab eller Ctrl + Skift + Tab (när ett verktygsfält är
aktivt)
Markera föregående eller nästa verktygsfält
ReturÖppna den markerade menyn eller utföra den åtgärd som motsvaras av den markerade knappen
Skift + F10Visa en snabbmeny
Alt + BlankstegVisa programmets systemmeny (i programmets namnlist)
Nedåtpil eller Uppåtpil (när menyn eller undermenyn
visas)
Välja föregående eller nästa kommando på menyn eller undermenyn
Vänsterpil eller HögerpilMarkera menyn till vänster eller höger, eller, om en undermeny visas, växla mellan huvudmenyn och undermenyn
Home eller EndMarkera det första eller sista kommandot på menyn eller undermenyn
EscStänga den meny som visas, eller, om en undermeny visas, bara stänga undermenyn
Ctrl + NedåtpilVisa alla kommandon på en meny
Fönster
Alt + TabVäxla till nästa program
Alt + Skift + TabVäxla till föregående program
Ctrl + EscVisa Start-menyn i Windows
Ctrl + W eller Ctrl + F4Stänga fönstret med den aktiva arbetsboken
Ctrl + F5Återställa den aktiva arbetsbokens fönsterstorlek
F6Flytta till nästa fönster i en arbetsbok som har delats i två fönster
Skift + F6Flytta till föregående ruta i en arbetsbok som har delats i två fönster
Ctrl + F6Växla till nästa fönster med en arbetsbok
Ctrl + Skift + F6Växla till föregående fönster med en arbetsbok
Ctrl + F7Utföra kommandot Flytta (arbetsbokens systemmeny i menyraden)
eller flytta fönstret med hjälp av piltangenterna
Ctrl + F8Utföra kommandot Ändra storlek (arbetsbokens systemmeny,
i namnlisten) eller ändra storlek på fönstret med
hjälp av piltangenterna
Ctrl + F9Minimera arbetsboksfönstret till en ikon
Ctrl + F10Maximera eller återställa arbetsboksfönstret
PrintscrnKopiera en avfotografering av skärmbilden till Urklipp
Alt + PrintscrnKopiera en avfotografering av det aktiva fönstret till Urklipp
Dialogrutor
TabFlytta till nästa alternativ eller alternativgrupp
Skift + TabFlytta till föregående alternativ eller alternativgrupp
Ctrl + Tab eller Ctrl + PgdnVäxla till nästa flik i dialogrutan
Ctrl + Skift + Tab eller Ctrl + PgupVäxla till föregående flik i dialogrutan
PiltangenterFlytta mellan alternativ i en markerad nedrullningsbar listruta
eller mellan alternativ i en alternativgrupp
BlankstegUtföra den åtgärd som är kopplad till den
markerade knappen (knappen med prickad kontur) eller markera respektive
avmarkera den aktiva kryssrutan
Tangenten för den första bokstaven i alternativets
namn (när en nedrullningsbar lista är aktiv)
Flytta till ett alternativ i en nedrullbar listruta
Alt + Bokstav , Där Bokstav är tangenten för den
understrukna bokstaven i namnet på alternativet
Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta
Alt + NedåtpilÖppna den markerade nedrullningsbara listrutan
ReturUtföra den åtgärd som är kopplad till standardknappen
i en dialogruta (knappen med fet kontur, oftast OK )
EscAvbryta kommandot och stänga dialogrutan
Redigeringsrutor i dialogrutor
HomeFlytta till början av inmatningen
EndFlytta till slutet av inmatningen
Vänsterpil eller HögerpilFlytta ett tecken åt vänster eller höger
Ctrl + VänsterpilFlytta ett ord åt vänster
Ctrl + HögerpilFlytta ett ord åt höger
Skift + VänsterpilMarkera eller avmarkera ett tecken åt vänster
Skift + HögerpilMarkera eller avmarkera ett tecken åt höger
Ctrl + Skift + VänsterpilMarkera eller avmarkera ett ord åt vänster
Ctrl + Skift + HögerpilMarkera eller avmarkera ett ord åt höger
Skift + HomeMarkera från insättningspunkten till början av
inmatningen
Skift + EndMarkera från insättningspunkten till slutet av inmatningen
Officeassistenten
F1Få hjälp. Visar assistentens pratbubbla om assistenten är
aktiverad.
Alt + Siffra (Alt + 1 Är det första avsnittet, Alt
+ 2 det andra osv)
Välja ett hjälpavsnitt i listan som assistenten visar
Alt + NedåtpilVisa fler hjälpavsnitt
Alt + UppåtpilVisa föregående hjälpavsnitt
EscStänga ett meddelande eller tips
Dialogrutorna öppna och spara
Ctrl + F12 eller Ctrl + O (bokstav)Visa dialogrutan Öppna
Alt + F2 eller F12 eller Ctrl + SSpara den aktiva arbetsboken
Alt + Skift + F2 eller Skift + F12Visa dialogrutan Spara som
Alt + 0 Sätter focus på mapparna
Alt + 1Gå till föregående mapp
Alt + 2Öppna mappen på nivån ovanför den öppna
mappen (knappen Upp en nivå )
Alt + 3Stänga dialogrutan och öppna söksidan för
World Wide Web (knappen Sök på webben )
Alt + 4Ta bort den markerade mappen eller filen (knappen Ta bort )
Alt + 5Skapa en ny undermapp i den öppna mappen (knappen Skapa
ny mapp )
Alt + 6Växla mellan vyerna Lista, Detaljerad lista, Egenskaper
och Förhandsgranskning
Alt + 7Visa Verktyg -menyn (knappen Verktyg )