Kortkommandon i Onenote

Onenote finns i olika versioner som har vissa skillnader i funktionerna. Den tidigare Onenote 2016 som hör till Office och den nya Win 10 appen som följer med i Windows 10 installationer.

Onenote 2016
Har stöd för mallar och man kan lagra anteckningarna lokalt i sin dator.  Microsoft har slutat utveckla denna version.

Onenote Win 10
Är mer inriktat på pennanteckningar och alla anteckningar lagras automatiskt i molnet.

KommandoHändelse
SIDOR OCH ANTECKNINGAR
Alt + Ctrl + Minustecken eller Alt + Ctrl + Skift + BindestreckZooma ut. (Minustecknet på det numeriska tangentbordet)
Alt + Ctrl + Plustecken eller Alt + Ctrl + Skift + PlusteckenZooma . (Plustecknet på det numeriska tangentbordet)
Alt + EndGå till den sista sidan i avsnittet
Alt + HomeGå till den första sidan i avsnittet
.Gå till nästa sida bland visade sidor
Alt + NedåtpilGå till nästa anteckningsbehållare
Alt + Page DownGå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar
Alt + Page UpGå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar
Alt + Skift + NedåtpilFlytta den markerade sidfliken nedåt
Alt + Skift + UppåtpilFlytta den markerade sidfliken uppåt
Ctrl + Alt + [Minska indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett
Ctrl + Alt + ]Öka indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett
Ctrl + Alt + GFlytta fokus till den aktuella sidans flik
Ctrl + Alt + LLåsa alla lösenordsskyddade avsnitt
Ctrl + Alt + MFlytta eller kopiera den aktuella sidan
Ctrl + Alt + NSkapa en ny sida på samma nivå nedanför den aktuella sidfliken
Ctrl + Alt + Skift + OÖppna ett avsnitt
Ctrl + EndRulla till den aktuella sidans slut
Ctrl + GVäxla till en annan anteckningsbok i navigeringsfältet. (Ctrl + G - Tryck sedan på nedåtpil eller uppåtpil för att välja en annan anteckningsbok och tryck sedan på Enter.)
Ctrl + HomeRulla till den aktuella sidans start
Ctrl + MÖppna ett nytt OneNote-fönster
Ctrl + NLägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet
Ctrl + NedåtpilGå till nästa stycke
Ctrl + OÖppna en anteckningsbok
Ctrl + PSkriva ut den aktuella sidan
Ctrl + Page DownGå till nästa sida i avsnittet
Ctrl + Page UpGå till föregående sida i avsnittet
Ctrl + S Spara ändringar (Obs!: Medan OneNote körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem Du behöver inte spara anteckningarna manuellt
Ctrl + Skift + *Utöka eller dölja flikarna i en sidgrupp
Ctrl + Skift + [Utöka bredden på sidfliksfältet
Ctrl + Skift + ]Minska bredden på sidfliksfältet
Ctrl + Skift + AMarkera den aktuella sidfliken
Ctrl + Skift + AMarkera den aktuella sidan. (Om den markerade sidan ingår i en grupp trycker du på Ctrl + A om du vill markera alla sidor i gruppen.)
Ctrl + Skift + Alt + NSkapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan
Ctrl + Skift + TFlytta insättningspunkten till sidans rubrik
Ctrl + Skift + TabbFlytta till föregående avsnitt
Ctrl + TSkapa ett nytt avsnitt
Ctrl + TabbFlytta till nästa avsnitt
Ctrl + UppåtpilGå till föregående stycke
F11Aktivera eller inaktivera helsidesvyn
F6Flytta mellan flikfältet, navigeringsfönstret och sidarbetsytan
Page DownRulla den aktuella sidan nedåt
Page UpRulla den aktuella sidan uppåt
Win + NSkicka anteckningen till OneNote avsnittet Snabbanteckningar
Win + Skift + NÖppna OneNote
OBJEKT PÅ SIDA
Alt + =Börja skriva en matematisk ekvation eller konvertera den markerade texten till en matematisk ekvation
Alt + EnterSkapa ett nytt stycke i samma cell i en tabell
Alt + Skift + DInfoga dagens datum
Alt + Skift + FInfoga dagens datum och aktuellt klockslag
Alt + Skift + PVisa eller dölja dokumentutskrifter på den aktuella sidan (medan OneNote körs i högkontrastläge)
Alt + Skift + TInfoga aktuellt klockslag
Ctrl + Alt + EInfoga en eurosymbol (€)
Ctrl + Alt + RSkapa en kolumn till höger om den aktuella kolumnen i en tabell
Ctrl + EnterSkapa en rad nedanför den aktuella raden i en tabell
Delete (tryck två gånger)Ta bort den aktuella tomma raden i en tabell (när markören är i början av en rad)
TabbSkapa en tabell genom att lägga till en andra kolumn i befintlig text
FORMATERA
Alt + Skift + Högerpil eller TabbÖka styckeindraget. (Stå i början av raden)
Alt + Skift + Vänsterpil eller Skift + TabbMinska styckeindraget. (Stå i början av raden)
Ctrl + =Använda nedsänkt text (av/på)
Ctrl + Alt + 1Tillämpa formatet Rubrik 1 på den aktuella anteckningen
Ctrl + Alt + 2Tillämpa formatet Rubrik 2 på den aktuella anteckningen
Ctrl + Alt + 3Tillämpa formatet Rubrik 3 på den aktuella anteckningen
Ctrl + Alt + 4Tillämpa formatet Rubrik 4 på den aktuella anteckningen
Ctrl + Alt + 5Tillämpa formatet Rubrik 5 på den aktuella anteckningen
Ctrl + Alt + 6Tillämpa formatet Rubrik 6 på den aktuella anteckningen
Ctrl + BindestreckAnvända eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten
Ctrl + FTillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten
Ctrl + IInfoga en länk
Ctrl + KTillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten
Ctrl + LVänsterjustera det markerade stycket
Ctrl + punktTillämpa eller ta bort punktlistan från det markerade stycket
Ctrl + RHögerjustera det markerade stycket
Ctrl + Skift + <Minska teckenstorleken för den markerade texten
Ctrl + Skift + =Använda upphöjd text (av/på)
Ctrl + Skift + >Öka teckenstorleken för den markerade texten
Ctrl + Skift + CKopiera den markerade textens formatering (Hämta format)
Ctrl + Skift + H eller Ctrl + Alt + HGe den markerade texten en färgöverstrykning
Ctrl + Skift + NTa bort all formatering från den markerade texten. Återställer till formatet Normal.
Ctrl + Skift + RVisa eller dölja linjering på den aktuella sidan
Ctrl + Skift + VKlistra in formatering på den markerade texten (Hämta format)
Ctrl + SnedstreckGöra om markeringen till en numrerad lista (av/på)
Ctrl + UTillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten
MARKERA
Alt + Skift + NedåtpilFlytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken nedåt
Alt + Skift + UppåtpilFlytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken uppåt
Alt + VänsterpilGå till senast visade sida
Ctrl + AMarkera alla objekt (Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringens omfång)
Ctrl + Alt + A(Win 10) Starta en ny ljudinspelning
Ctrl + Alt + I(Win 10) Spola den aktuella ljudinspelningen framåt 5 minuter
Ctrl + Alt + P(Win 10) Spela upp den markerade ljudinspelningen
Ctrl + Alt + P eller Ctrl + Alt + SStarta uppspelningen av en markerad ljud- eller videoinspelning
Ctrl + Alt + S(Win 10) Stoppa uppspelningen av den markerade ljudinspelningen
Ctrl + Alt + T(Win 10) Spola den aktuella ljudinspelningen bakåt 5 minuter
Ctrl + Alt + USpola den aktuella ljud- eller videoinspelningen framåt några sekunder
Ctrl + Alt + YSpola den aktuella ljud- eller videoinspelningen bakåt några sekunder
Ctrl + Skift + BindestreckMarkera det aktuella stycket samt dess underordnade stycken
EscTa bort markeringen från en disposition eller sida
Skift + EndMarkera till slutet av raden
Skift + NedåtpilMarkera hela raden (när markören är i början av raden)
SKRIVA OCH REDIGERA
Ctrl + Alt + DDocka OneNote-fönstret
Ctrl + BackstegTa bort ett ord åt vänster
Ctrl + CKopiera markeringen till Urklipp
Ctrl + DeleteTa bort ett ord till höger
Ctrl + HögerpilFlytta ett ord åt höger
Ctrl + Skift + M eller Win + Alt + NÖppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning
Ctrl + Skift + WUtföra den åtgärd som föreslås i informationsfältet, om den visas överst på en sida
Ctrl + VKlistra in innehållet i Urklipp
Ctrl + VänsterpilFlytta ett ord åt vänster
Ctrl + XKlippa ut markeringen
Ctrl + YGör om den senaste åtgärden
Ctrl + ZÅngra den senaste åtgärden
DeleteTa bort ett tecken till höger
EndFlytta till radens slut
F7Köra stavningskontroll
HomeFlytta till början av raden
HögerpilFlytta ett tecken till höger
Skift + EnterInfoga en radbrytning utan att påbörja ett nytt stycke
Skift + F10Öppna snabbmenyn för en anteckning, en flik eller ett annat objekt som ligger i fokus
Skift + F7Öppna synonymordboken för det markerade ordet
VänsterpilFlytta ett tecken till vänster
SÖKA
Alt + O efter genomförd sökningÖppna fönstret med sökresultat
Ctrl + BÖppna en sökruta för att söka igenom den aktuella sidan
Ctrl + EÖppna en sökruta för att söka igenom alla öppna anteckningsböcker
Enter eller F3Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till nästa resultat
EscStänga sökningen och återgå till sidan
NedåtpilVid sökning i alla anteckningsböcker, förhandsgranska nästa resultat
Skift + F3Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till föregående resultat
DELA
Ctrl + QMarkera den aktuella sida som Oläst
Ctrl + S eller Skift + F9Synkronisera den aktuella anteckningsboken
Ctrl + Skift + 0Ta bort den markerade Outlook-uppgiften
Ctrl + Skift + 1Skapa en I dag-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen
Ctrl + Skift + 2Skapa en I morgon-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen
Ctrl + Skift + 3Skapa en Den här veckan-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen
Ctrl + Skift + 4Skapa en Nästa vecka-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen
Ctrl + Skift + 5Skapa en Inget datum-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen
Ctrl + Skift + 9Märka den markerade Outlook-uppgiften som slutförd
Ctrl + Skift + ESkicka markerade sidor i ett e-postmeddelande
Ctrl + Skift + IÖppna den markerade Outlook-uppgiften
F9Synkronisera ändringar i alla delade anteckningsböcker
Skift + F9Synkronisera ändringar i den aktuella delade anteckningsboken
FLAGGA
Ctrl + 0Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna
Ctrl + 1Använda flaggan Att göra (av/på)
Ctrl + 2Använda flaggan Viktigt (av/på)
Ctrl + 3Använda flaggan Fråga (av/på)
Ctrl + 4Använda flaggan Kom ihåg (av/på)
Ctrl + 5Använda flaggan Definition (av/på)
Ctrl + 6Använda en egen flagga (av/på)
Ctrl + 7Använda en egen flagga (av/på)
Ctrl + 8Använda en egen flagga (av/på)
Ctrl + 9Använda en egen flagga (av/på)
DISPOSITIONER
Alt + Skift + 0Utöka alla nivåer
Alt + Skift + 1Visa nivå 1
Alt + Skift + 2Utöka till nivå 2
Alt + Skift + 3Utöka till nivå 3
Alt + Skift + 4Utöka till nivå 4
Alt + Skift + 5Utöka till nivå 5
Alt + Skift + 6Utöka till nivå 6
Alt + Skift + 7Utöka till nivå 7
Alt + Skift + 8Utöka till nivå 8
Alt + Skift + 9Utöka till nivå 9
Alt + Skift + Minustecken (-)Dölja en utökad disposition
Alt + Skift + Plustecken ( + )Utöka en dold disposition
Skift + TabbMinska indraget med en nivå
TabbÖka indraget med en nivå