Kortkommandon i Word

Att kunna kortkommandon i Microsoft Word gör att du mycket enklare och snabbare kan utföra vanliga uppgifter. Du kan också skapa egna snabbkommandon i Word som förenklar ytterligare. Läs om hur du gör detta här: Skapa egna kortkommando i Word.

KommandoHändelse
ALLMÄNT 
Ctrl + NNytt dokument
Ctrl + O eller Alt + Ctrl + F2 Eller Ctrl F12Visa dialogrutan Öppna
Alt + F4Avsluta Word
Alt + SkiftByta språk i stavningskontrollen (Håll in Alt och klicka på Skift)
Skift + F1Visar all formatering av markerad text i rutan Visa formatering.
Ctrl + Skift + SGå till kombinationsrutan Formatmall
Ctrl + Skift + BGå till kombinationsrutan Teckensnitt
Ctrl + Skift + PGå till kombinationsrutan Teckenstorlek
Alt + F7Gå till nästa felstavning
F1Hjälp
Ctrl + Skift + RRäkna om ord
Alt + SSkicka det aktiva dokumentet med E-post
Ctrl + S eller Skift + F12 eller Alt + Skift + F2Spara
F7Stavning och grammatik
Skift + F7Synonymer
Ctrl + Skift + GVisa dialogrutan Räkna ord
Ctrl + P eller Ctrl + Skift + F12Visa dialogrutan Skriv ut
F12Visa dialogrutan Spara som
Alt + Ctrl + F1Visa Microsoft Systeminformation
Alt + Skift + F7Visa/Dölj översättning i Åtgärdsfönstret
FORMAT 
Ctrl + 51,5 raders radavstånd
Ctrl + Skift + NAnvänd formatmallen Normal
Alt + 1Använd formatmallen Rubrik 1
Alt + 2Använd formatmallen Rubrik 2
Alt + 3Använd formatmallen Rubrik 3
Ctrl + Skift + QAnvänd teckensnittet Symbol
Alt + Ctrl + KAutoformat
Ctrl + ECentrerad text
Ctrl + 2Dubbelt radavstånd
Ctrl + 1Enkelt radavstånd
Ctrl + RHögerjusterad text
Ctrl + Skift + BindestreckInfoga hårt bindestreck
Ctrl + Skift + BlankstegInfoga hårt mellanslag
Ctrl + Numeriskt Minus med Num Lock påInfoga kort tankstreck
Alt + Ctrl + Numeriskt Minus med Num Lock påInfoga långt tankstreck
Ctrl + BindestreckInfoga mjukt bindestreck
Ctrl + Skift + VKlistra in format
Ctrl + Skift + CKopiera format
Ctrl + 0Lägg till eller ta bort 12 punkters avstånd före stycke
Ctrl + JMarginaljusterad text
Ctrl + Skift + TMinska hängande indrag
Ctrl + Skift + MMinska indrag från vänster
Ctrl + < eller Ctrl + 8Minska teckenstorlek
Ctrl + Skift + LSkapa punktlista
Ctrl + Skift + HSätta/Ta bort Dold text
Ctrl + Skift + DSätta/Ta bort Dubbel understrykning
Ctrl + U eller Ctrl + Skift + WSätta/Ta bort Enkel understrykning
Ctrl + FSätta/Ta bort Fet stil
Ctrl + Skift + ISätta/Ta bort Kapitäler
Ctrl + KSätta/Ta bort Kursiv stil
Ctrl + Skift + 0Sätta/Ta bort Nedsänkt text
Ctrl + PlusSätta/Ta bort Upphöjd text
Ctrl + Skift + ASätta/Ta bort Versaler
Ctrl + QTa bort direktformaterade styckeformat
Ctrl + Blanksteg eller Ctrl + Skift + ZTa bort direktformaterade teckenformat
Alt + Ctrl + UUppdatera autoformat
Ctrl + LVänsterjusterad text
Skift + F3Ändra skiftläge
Ctrl + TÖka hängande indrag
Ctrl + MÖka indrag från vänster
Ctrl + Skift + < eller Ctrl + 9Öka teckenstorlek
INFOGA 
F3 eller Alt + Ctrl + VInfoga autotext
Alt + Ctrl + CInfoga copyrightsymbol
Alt + Ctrl + FInfoga fotnot
Alt + Ctrl + MInfoga grekiska bokstaven my
Alt + Ctrl + AInfoga kommentar
Alt + Ctrl + DInfoga slutkommentar
Alt + Ctrl + EInfoga symbolen för Euro
Alt + Ctrl + RInfoga symbolen för registrerat varumärke
Alt + Ctrl + TInfoga symbolen för varumärke (TM)
Alt + Ctrl + PunktInfoga tre punkter
Alt + F3Skapa ny autotextpost
MARKERA 
Skift + F8Krymp markering
Ctrl + AMarkera allt
Ctrl + 5 (Num Lock avstängd)Markera allt
Ctrl + Skift + F8Markera kolumner i tabbuppställning
Alt + dra med musenMarkera kolumner i tabbuppställning
Alt + 5 (Num Lock avstängd)Markera tabell
F8Utvidga markering
REDIGERA 
EscAvbryta en åtgärd
F2Flytta text (Markera, ställ dig där du vill klistra in och klicka på Enter.)
Skift + F5 eller Alt + Ctrl + ZGå tillbaka till föregående redigeringspunkt
Ctrl + Y eller F4 eller Alt + EnterGör om den senast ångrade åtgärden eller upprepa senaste åtgärden
Alt + Skift + BackspaceGör om senaste ångrade åtgärden
Ctrl + X eller Skift + DeleteKlipp ut
Ctrl + F3Klipp ut markering till Insamling
Ctrl + V eller Skift + InsertKlistra in
Ctrl + Skift + F3Klistra in Insamling
Ctrl + C eller Ctrl + InsertKopiera
Skift + F2Kopiera text (Markera, ställ dig där du vill klistra in och klicka på Enter.)
Alt + Skift + RLänka till föregående avsnitts sidhuvud eller sidfot
Skift + EnterMjuk radbrytning (Ny rad, ej nytt stycke)
EnterNy rad och nytt stycke
Ctrl + EnterSidbrytning
Ctrl + Skift + EnterSpaltbrytning
Alt + Skift + SStänga sidhuvud och sidfot
Skift + F4 eller Alt + Ctrl + YSök nästa (när du tidigare gjort en sökning och dialogrutan Sök och ersätt är stängd)
Ctrl + DeleteTa bort ett ord åt höger
Ctrl + BackstegTa bort ett ord åt vänster
Ctrl + HVisa dialogrutan Ersätt
Ctrl + G eller F5Visa dialogrutan Gå till
Ctrl + BVisa dialogrutan Sök
Ctrl + Z eller Alt + BackspaceÅngra senaste åtgärden
VISNING 
Alt + Ctrl + SDela/Ta bort delning av aktivt fönster
Ctrl + F7Flytta aktivt fönster (gäller i läget återställ)
Ctrl + Skift + F6 eller Alt + Skift + F6Gå till föregående fönster
Ctrl + F6 eller Alt F6Gå till nästa fönster
Ctrl + F10 eller Alt + F10Maximera/Återställ aktivt fönster
Ctrl + W eller Ctrl + F4Stäng aktivt fönster
Alt + Ctrl + HomeVisa bläddringsalternativ
Ctrl + Skift + F5Visa dialogrutan Bokmärke
Ctrl + IVisa dialogrutan Hyperlänk
Alt + F8Visa dialogrutan Makro
Alt + Skift + XVisa dialogrutan Markera indexord
Alt + Skift + OVisa dialogrutan Markera innehållsförteckning
Ctrl + DVisa dialogrutan Tecken
Ctrl + F1Visa eller dölj Åtgärdsfönstret
Alt + Skift + F11Visa Microsoft Skriptredigeraren
Alt + F11Visa Visual Basic Editor
Ctrl + F2 eller Alt + Ctrl + IVisa/Dölj Förhandsgranskningen
Ctrl + Skift + 8Visa/Dölj icke utskrivbara tecken
Ctrl + Skift + EVisa/Dölj Spåra ändringar
Ctrl + Skift + XVisa/Dölj taggar i XML-dokument
Alt + Ctrl + PlusVisa/Dölj underdokument
Alt + Ctrl + OVisningsläget Disposition
Alt + Ctrl + NVisningsläget Normal
Alt + Ctrl + PVisningsläget Utskriftslayout
F6Växla ruta i delat fönster
Ctrl + F5 eller Alt + F5Återställ aktivt fönster
Ctrl + F8Ändra storlek på aktivt fönster (gäller i läget återställ)
KOPPLAD UTSKRIFT 
Alt + Skift + F eller Alt + Skift + iInfoga kopplingsinstruktion i huvuddokument
Alt + Skift + NKoppla till nytt dokument
Alt + Skift + MKoppla till skrivare
Alt + Skift + ERedigera källdata
Alt + Skift + KSök och rapportera fel i huvuddokument
FORMULÄR OCH FÄLT 
Skift + F11Föregående fält
Alt + Skift + F1Föregående fält
Alt + Skift + DInfoga datumfält
Ctrl + F9Infoga fälttecken
Alt + Skift + LInfoga listfält
Alt + Skift + PInfoga sidnummerfält
Alt + Skift + TInfoga tidfält
Ctrl + 3 eller Ctrl + F11Lås fält
Ctrl + 4 eller Ctrl + Skift + F11Lås upp fält
F11Nästa fält
Alt + F1Nästa fält
Ctrl + Skift + F9 eller Ctrl + 6Omvandla fält till text eller hyperlänk till text
F9 eller Alt + Skift + UUppdatera markerat fält
Alt + F9Visa/Dölj fältkoder
Skift + F9Visa/Dölj fältkoder i markerat fält
DISPOSITION 
Alt + Skift + BindestreckDölj i Disposition
Alt + Skift + Numeriskt Minus Med Num Lock PåDölj i Disposition
Alt + Skift + NedåtpilFlytta Ned i Disposition
Alt + Skift + UppåtpilFlytta Upp i Disposition
Alt + Skift + VänsterpilHöj en nivå i Disposition
Alt + Skift + HögerpilSänk en nivå i Disposition
Alt + Skift + PlusVisa i Disposition
Alt + Skift + Numeriskt Plus Med Num Lock PåVisa i Disposition
Alt + Skift + 1Visa Rubrik 1 i Disposition
Alt + Skift + 2Visa Rubrik 2 i Disposition
Alt + Skift + 3Visa Rubrik 3 i Disposition
Alt + Skift + 4Visa Rubrik 4 i Disposition
Alt + Skift + 5Visa Rubrik 5 i Disposition
Alt + Skift + 6Visa Rubrik 6 i Disposition
Alt + Skift + 7Visa Rubrik 7 i Disposition
Alt + Skift + 8Visa Rubrik 8 i Disposition
Alt + Skift + 9Visa Rubrik 9 i Disposition
Alt + Skift + AVisa/Dölj alla nivåer i Disposition
Alt + Skift + LVisa/Dölj endast första raden i Disposition