Kortkommandon i Linux

KommandoHändelse
Alt + F1 Öppnar applikations menyn (Start menyn)
Alt + F2 Startar en applikation genom att skriva in dess namn i rutan som kommer upp
Print screen (Prt Scr) Tar en helt vanlig skärm dump (Bild av skärmen)
Alt + Print screen (Prt Scr) Tar en skärm dump av det aktiva fönstret (Bild av det aktiva fönstret på skärmen)
Alt + Tab Skifta mellan aktiva fönster/program håll in Alt och tryck på Tab för att skifta -> släpp båda för att välja det aktiva fönstret
Ctrl + Alt + Pil Vänster/Höger Skifta mellan dina arbetsutrymmen (Skrivbord)
Alt + F7 Flytta det aktiva fönstret (Du flyttar det med hjälp av antingen musen eller pil-tangenterna)
Alt + F8 Ändra storlek på det aktiva fönstret (Du ändrar storlek med antingen musen eller pil-tangenterna)
Alt + F9 Minimera det aktiva fönstret
Alt + F10 Maximera det aktiva fönstret
Alt + Blanksteg (Mellanslag) Visar en meny med några olika val bland annat ovanstående och lite val för arbetsytor
Alt + F5 Återställer fönstrets storlek till tidigare storlek/Standard storlek
Alt + F4 Stänger det aktiva fönstret/Applikationen
Vanliga Kommandon som kan användas för dom flesta Applikationer  
Ctrl + C Kopiera markerad text/objekt
Ctrl + X Klipp ut markerad text/objekt
Ctrl + V Klistra in markerad text/objekt
Ctrl + A Markera all text
Ctrl + B Gör den markerade texten fet
Ctrl + I Gör den markerade texten kursiv
Ctrl + U Gör den markerade texten understruken
Ctrl + S Sparar det öppna dokumentet
Ctrl + O Öppnar ett annat dokument
Ctrl + N Skapar ett nytt doument
Ctrl + P Skriv ut det öppna dokumentet
Ctrl + Z Ångra senaste åtgärd
Ctrl + Shift + Z Gör om senast ångrade åtgärd
SYSTEMGENVÄGAR 
Ctrl + Alt + Del Öppnar menyn "Stäng av" (den man kommer åt via "Stäng av datorn")
Ctrl + Alt + Backspace Startar om X (Skrivbordet) och visar login skärmen samt stänger ner alla öppna fönster (som att logga ut)
Ctrl + Alt + Plustecken på det numeriska tangentbordet (+) Ökar upplösningen för din skärm till närmast högre som stöds av din dator
Minustecken på det numeriska tangentbordet (-) Minskar upplösningen för din skärm till närmaste lägre som stöds av din dator
Ctrl + Alt + Fx (x = 1-6) Skiftar mellan terminal fönster 1-6
Ctrl + Alt + Fx (x = 7-12) Skiftar mellan GUI terminal fönster 7-12 (om en GUI terminal körs i Terminal fönster 1
Ctrl + Alt + ESC (Escape) Döda en applikation genom att klicka på den
Ctrl + Alt + Skift + Page Up Direkt omstart av datorn
Ctrl + Alt + Skift + Page Down Direkt nerstängning av datorn
Ctrl + Alt + Skift + Pil Vänster/Höger Skickar det aktiva fönstret till arbets ytan till Vänster/Höger
Ctrl + Tab Skifta arbetsyta till höger
Ctrl + Skift + Tab Skifta arbetsyta till vänster
Alt + Skift + Tab Hoppa bakåt bland aktiva program
F10 Öppnar första menyn till vänster (samma som Alt + Blanksteg (Mellanslag))
TERMINALGENVÄGAR 
Home/Ctrl + A Gå till början av nuvarande rad
End/Ctrl + E Gå till slutet av nuvarande rad
Alt + B Gå till början av det nuvarande/förra ordet (OBS: Kanske inte fungerar för alla)
Alt + F Gå till slutet av nästa ord (OBS: Kanske inte fungerar på för alla)
Tab Skriv in början av ett kommando eller namnet på en mapp/fil så slutför datorn automatiskt, finns det fler som börjar lika slutför den så långt den kan och piper. Trycker du på Tab igen visar den förslag på möjliga kommandon/namn på mappar/filer som finns där du befinner dig.
Ctrl + U Radera den nuvarande raden från markering till början
Ctrl + K Radera den nuvarande raden från markering till slutet
Ctrl + W Radera ordet före markering
Ctrl + Y Återställer det som tagits bort av ovanstående kommandon
Skift + Page Up Skrolla terminalen uppåt (visar dig det som står längre upp i terminalen)
Skift + Page Down Skrolla terminalen neråt (visar dig det som står längre ner i terminalen)
Ctrl + L Tömmer fönstret Terminal
Ctrl + C Dödar den nuvarande processen
Ctrl + Z Kör den nuvarande processen i bakgrunden
Ctrl + D Loggar ut dig ur den nuvarande terminal processen
Ctrl + Alt + Del Startar om systemet
Ctrl + S Stoppa överföring till terminalen
Ctrl + Q Återuppta överföring till terminalen. Prova detta om din terminal mysiskt slutar svara
Alt + ESC (Escape) Fungerar som Tab + Tab (Visar en lista av möjliga kommandon)
TERMINALHISTORIA 
Pil Upp/Ctrl + P Visar dig tidigare använda kommandon (fortsätt trycka på dessa tangenterna för att bläddra uppåt i listan av tidigare använda kommandon och tryck på enter för att använda något av dom) (OBS: denna går "uppåt" i listan)
Pil Ner/Ctrl + N Visar dig tidigare använda kommandon (fortsätt trycka på dessa tangenterna för att bläddra uppåt i listan av tidigare använda kommandon och tryck på enter för att använda något av dom) (OBS: denna går "neråt" i listan)
Ctrl + R Letar upp senast använda kommando/filnamn som börjar med dom bokstäverna du skriver
SPECIALTECKEN 
Alt gr + q@
Alt gr + e
Alt gr + r ®
Alt gr + y
Alt gr + u
Alt gr + i
Alt gr + o œ
Alt gr + p þ
Alt gr + a ª
Alt gr + s ß
Alt gr + d ð
Alt gr + g η
Alt gr + k к
Alt gr + ö ø
Alt gr + ä æ
Alt gr + z «
Alt gr + x »
Alt gr + c ©
Alt gr + v
Alt gr + b
Alt gr + m µ
Övrigt 
Ctrl + Skift + Numlock Styr musen med hjälp av det nummeriska tangentbordet

8 = Uppåt,

2 = Neråt

4 = Åt vänster

6 = Åt höger

5 = Musklick

/ = Vänster musknapp

* = Mitten musknappen

- = Höger musknapp)