Kortkommandon i InDesign

Detta är de kortkommandon som är inställda som standard. Man kan själv ändra dessa och även lägga till snabbkommandon för händelser som inte har några kommandon från början. Gå hit för att läsa om hur man gör.

KOMMANDOHÄNDELSE
Spacebar+MouseEnables the grabber/hand key and you can move arround the board
Alt+Spacebar+MouseEnables the grabber/hand key, when in textframe, and you can move arround the board
PRODUCT AREA: FILE MENU
Default: Ctrl+Alt+OBrowse in Bridge...
Default: Ctrl+W, Default: Ctrl+F4Close
Default: Ctrl+Alt+PDocument Setup...
Default: Ctrl+QExit
Default: Ctrl+EExport...
Default: Shift+Ctrl+Alt+IFile Info...
Default: Ctrl+NNew: Document...
Default: Ctrl+OOpen...
Default: Shift+Ctrl+Alt+PPackage...
Default: Ctrl+DPlace...
Default: Ctrl+PPrint...
Default: Ctrl+SSave
Default: Shift+Ctrl+SSave As...
Default: Ctrl+Alt+SSave a Copy...
PRODUCT AREA: EDIT MENU
Default: Shift+Ctrl+F9Check In
Default: Shift+Ctrl+Alt+F9Check In All
Default: Ctrl+F9Check Out
Default: Backspace, Default: Ctrl+Backspace, Default: Delete, Default: Ctrl+DeleteClear
Default: Ctrl+CCopy
Default: Ctrl+XCut
Default: Shift+Ctrl+ADeselect All
Default: Shift+Ctrl+Alt+DDuplicate
Default: Ctrl+YEdit in Story Editor
Default: Ctrl+Alt+FFind Next
Default: Ctrl+FFind/Change...
Default: Ctrl+VPaste
Default: Ctrl+Alt+VPaste Into
Default: Shift+Ctrl+Alt+VPaste in Place
Default: Shift+Ctrl+VPaste without Formatting
Default: Ctrl+KPreferences: General...
Default: Ctrl+EnterQuick Apply...
Default: Shift+Ctrl+ZRedo
Default: Ctrl+ASelect All
Default: Ctrl+ISpelling: Check Spelling...
Default: Ctrl+Alt+UStep and Repeat...
Default: Ctrl+Alt+EnterToggle search direction
Default: Ctrl+ZUndo
Default: Ctrl+F5Update Content
PRODUCT AREA: LAYOUT MENU
Default: Shift+Ctrl+Page UpFirst Page
Default: Ctrl+Page UpGo Back
Default: Ctrl+Page DownGo Forward
Default: Ctrl+J, Presentation Mode: Ctrl+JGo to Page...
Default: Shift+Ctrl+Page DownLast Page
Presentation Mode: Left ArrowLeft Spread
Default: Shift+Page Down, Text: Shift+Page DownNext Page
Default: Alt+Page Down, Presentation Mode: Space, Presentation Mode: Down Arrow, Presentation Mode: Enter, Presentation Mode: Page DownNext Spread
Default: Shift+Ctrl+PPages: Add Page
Default: Shift+Page Up, Text: Shift+Page UpPrevious Page
Default: Alt+Page Up, Presentation Mode: Shift+Space, Presentation Mode: Backspace, Presentation Mode: Up Arrow, Presentation Mode: Page UpPrevious Spread
Presentation Mode: Right ArrowRight Spread
PRODUCT AREA: TYPE MENU
Default: Shift+Ctrl+OCreate Outlines
Default: Shift+Ctrl+Alt+OCreate outlines without deleting text
Text: Num EnterInsert Break Character: Column Break
Text: Shift+EnterInsert Break Character: Forced Line Break
Text: Shift+Num EnterInsert Break Character: Frame Break
Text: Ctrl+Num EnterInsert Break Character: Page Break
Text: EnterInsert Break Character: Paragraph Return
Text: Shift+Ctrl+Insert Special Character: Hyphens and Dashes: Discretionary Hyphen
Text: Shift+Alt+Insert Special Character: Hyphens and Dashes: Em Dash
Text: Alt+Insert Special Character: Hyphens and Dashes: En Dash
Text: Ctrl+Alt+Insert Special Character: Hyphens and Dashes: Nonbreaking Hyphen
Text: Shift+Ctrl+Alt+NInsert Special Character: Markers: Current Page Number
Text: Ctrl+\Insert Special Character: Other: Indent to Here
Text: Shift+TabInsert Special Character: Other: Right Indent Tab
Text: TabInsert Special Character: Other: Tab
Text: Alt+[Insert Special Character: Quotation Marks: Double Left Quotation Marks
Text: Shift+Alt+[Insert Special Character: Quotation Marks: Double Right Quotation Marks
Text: Alt+]Insert Special Character: Quotation Marks: Single Left Quotation Mark
Text: Shift+Alt+]Insert Special Character: Quotation Marks: Single Right Quotation Mark
Text: Shift+Alt+'Insert Special Character: Quotation Marks: Straight Double Quotation Marks
Text: Alt+'Insert Special Character: Quotation Marks: Straight Single Quotation Mark (Apostrophe)
Text: Alt+8Insert Special Character: Symbols: Bullet Character
Text: Alt+GInsert Special Character: Symbols: Copyright Symbol
Text: Alt+;Insert Special Character: Symbols: Ellipsis
Text: Alt+7Insert Special Character: Symbols: Paragraph Symbol
Text: Alt+RInsert Special Character: Symbols: Registered Trademark Symbol
Text: Alt+6Insert Special Character: Symbols: Section Symbol
Text: Alt+2Insert Special Character: Symbols: Trademark Symbol
Text: Shift+Ctrl+MInsert White Space: Em Space
Text: Shift+Ctrl+NInsert White Space: En Space
Text: Ctrl+Alt+XInsert White Space: Nonbreaking Space
Text: Shift+Ctrl+Alt+MInsert White Space: Thin Space
Text: Ctrl+F8Notes: Notes Mode
Default: Ctrl+Alt+IShow Hidden Characters
Default: Shift+Ctrl+TTabs
Text: Ctrl+Page DownTrack Changes: Next Change
Text: Ctrl+Page UpTrack Changes: Previous Change
PRODUCT AREA: OBJECT MENU
Default: Ctrl+]Arrange: Bring Forward
Default: Shift+Ctrl+]Arrange: Bring to Front
Default: Ctrl+[Arrange: Send Backward
Default: Shift+Ctrl+[Arrange: Send to Back
Default: Shift+Ctrl+Alt+KClipping Path: Options...
Default: Ctrl+Alt+MEffects: Drop Shadow...
Default: Shift+Ctrl+EFitting: Centre Content
Default: Shift+Ctrl+Alt+CFitting: Fill Frame Proportionally
Default: Shift+Ctrl+Alt+EFitting: Fit Content Proportionally
Default: Ctrl+Alt+EFitting: Fit Content to Frame
Default: Ctrl+Alt+CFitting: Fit Frame to Content
Default: Ctrl+GGroup
Default: Ctrl+3Hide
Default: Ctrl+LLock
Default: Ctrl+8Paths: Make Compound Path
Default: Shift+Ctrl+Alt+8Paths: Release Compound Path
Default: EscapeSelect: Container
Default: Shift+EscapeSelect: Content
Default: Shift+Ctrl+Alt+]Select: First Object Above
Default: Shift+Ctrl+Alt+[Select: Last Object Below
Default: Ctrl+Alt+]Select: Next Object Above
Default: Ctrl+Alt+[Select: Next Object Below
Default: Ctrl+Alt+3Show All on Spread
Default: Ctrl+BText Frame Options...
Default: Ctrl+Alt+4Transform Again: Transform Sequence Again
Default: Shift+Ctrl+MTransform: Move...
Default: Shift+Ctrl+GUngroup
Default: Ctrl+Alt+LUnlock All on Spread
PRODUCT AREA: TABLE MENU
Tables: Ctrl+Alt+BCell Options: Text...
Tables: Shift+BackspaceDelete: Column
Tables: Ctrl+BackspaceDelete: Row
Default: Shift+Ctrl+Alt+T, Text: Shift+Ctrl+Alt+TInsert Table...
Tables: Ctrl+Alt+9Insert: Column...
Tables: Ctrl+9Insert: Row...
Tables: Ctrl+/Select: Cell
Tables: Ctrl+Alt+3Select: Column
Tables: Ctrl+3Select: Row
Tables: Ctrl+Alt+ASelect: Table
Default: Shift+Ctrl+Alt+BTable Options: Table Setup...
PRODUCT AREA: VIEW MENU
Default: Ctrl+1Actual Size
Default: Shift+Ctrl+F2Display Performance: Clear Object Level Display Settings
Default: Shift+Ctrl+Alt+ZDisplay Performance: Fast Display
Default: Ctrl+Alt+HDisplay Performance: High Quality Display
Default: Ctrl+Alt+ZDisplay Performance: Typical Display
Default: Shift+Ctrl+Alt+0Entire Pasteboard
Default: Alt+BExtras: Hide Conveyor
Default: Ctrl+HExtras: Show Frame Edges
Default: Ctrl+Alt+YExtras: Show Text Threads
Default: Ctrl+0Fit Page in Window
Default: Ctrl+Alt+0Fit Spread in Window
Default: Ctrl+Alt+;Grids & Guides: Lock Guides
Default: Ctrl+Alt+'Grids & Guides: Show Baseline Grid
Default: Ctrl+'Grids & Guides: Show Document Grid
Default: Ctrl+;Grids & Guides: Show Guides
Default: Ctrl+UGrids & Guides: Smart Guides
Default: Shift+Ctrl+'Grids & Guides: Snap to Document Grid
Default: Shift+Ctrl+;Grids & Guides: Snap to Guides
Default: Ctrl+RHide Rulers
Default: Shift+Ctrl+Alt+YOverprint Preview
Presentation Mode: Escape, Default: Shift+W, Presentation Mode: Shift+WScreen Mode: Presentation
Presentation Mode: BScreen Mode: Set Presentation Background to Black
Presentation Mode: GScreen Mode: Set Presentation Background to Grey
Presentation Mode: WScreen Mode: Set Presentation Background to White
Default: Ctrl+Alt+1Structure: Show Structure
Default: Ctrl+=, Default: Ctrl+Num +Zoom In
Default: Ctrl+, Default: Ctrl+Num Zoom Out
PRODUCT AREA: WINDOW MENU
Default: F6Color: Colour
Default: F5Color: Swatches
Default: Ctrl+Alt+6Control
Default: Shift+Ctrl+F10Effects
Default: F8Info
Default: Shift+Alt+Enter, Default: Shift+Alt+Num EnterInteractive: EPUB Interactivity Preview
Default: Shift+Ctrl+Enter, Default: Shift+Ctrl+Num EnterInteractive: SWF Preview
Default: F7Layers
Default: Shift+Ctrl+DLinks
Default: Shift+F7Object & Layout: Align
Default: Shift+Ctrl+Alt+FOutput: Preflight
Default: Shift+F6Output: Separations Preview
Default: F12, Default: Ctrl+F12Pages
Default: F10, Default: Ctrl+F10Stroke
Default: Shift+F11, Default: Shift+Ctrl+F11Styles: Character Styles
Default: Ctrl+F7Styles: Object Styles
Default: F11, Default: Ctrl+F11Styles: Paragraph Styles
Default: Ctrl+Alt+WText Wrap
Default: Ctrl+TType & Tables: Character
Default: Shift+Alt+F11Type & Tables: Glyphs
Default: Shift+F8Type & Tables: Index
Default: Ctrl+Alt+T, Default: Ctrl+MType & Tables: Paragraph
Default: Shift+F9Type & Tables: Table
Default: Ctrl+Alt+F11Utilities: Scripts
PRODUCT AREA: HELP MENU
Default: F1InDesign Help...
PRODUCT AREA: OBJECT EDITING
Default: Ctrl+,Decrease scale by 1%
Default: Ctrl+Alt+,Decrease scale by 5%
Default: Enter, Default: Num EnterEnd Path Drawing
Default: Ctrl+.Increase scale by 1%
Default: Ctrl+Alt+.Increase scale by 5%
Default: Down ArrowNudge down
Default: Shift+Ctrl+Down ArrowNudge down 1/10
Default: Shift+Ctrl+Alt+Down ArrowNudge down 1/10 duplicate
Default: Alt+Down ArrowNudge down duplicate
Default: Shift+Down ArrowNudge down x10
Default: Shift+Alt+Down ArrowNudge down x10 duplicate
Default: Left ArrowNudge left
Default: Shift+Ctrl+Left ArrowNudge left 1/10
Default: Shift+Ctrl+Alt+Left ArrowNudge left 1/10 duplicate
Default: Alt+Left ArrowNudge left duplicate
Default: Shift+Left ArrowNudge left x10
Default: Shift+Alt+Left ArrowNudge left x10 duplicate
Default: Right ArrowNudge right
Default: Shift+Ctrl+Right ArrowNudge right 1/10
Default: Shift+Ctrl+Alt+Right ArrowNudge right 1/10 duplicate
Default: Alt+Right ArrowNudge right duplicate
Default: Shift+Right ArrowNudge right x10
Default: Shift+Alt+Right ArrowNudge right x10 duplicate
Default: Up ArrowNudge up
Default: Shift+Ctrl+Up ArrowNudge up 1/10
Default: Shift+Ctrl+Alt+Up ArrowNudge up 1/10 duplicate
Default: Alt+Up ArrowNudge up duplicate
Default: Shift+Up ArrowNudge up x10
Default: Shift+Alt+Up ArrowNudge up x10 duplicate
Default: Ctrl+Alt+Down ArrowPin Bottom Edge
Default: Ctrl+Alt+Left ArrowPin Left Edge
Default: Ctrl+Alt+Right ArrowPin Right Edge
Default: Ctrl+Alt+Up ArrowPin Top Edge
Default: Shift+Alt+HResize Horizontally
Default: Shift+Alt+VResize Vertically
Default: Ctrl+Alt+GSelect all Guides
Default: 4Toggle Live Edit Mode
PRODUCT AREA: PANEL MENUS
Text: Shift+Ctrl+Alt+CCharacter Styles: Redefine Style
Default: Shift+Ctrl+KCharacter: All Caps
Default: Shift+Ctrl+HCharacter: Small Caps
Default: Shift+Ctrl+/Character: Strikethrough
Default: Shift+Ctrl+Alt+=Character: Subscript
Default: Shift+Ctrl+=Character: Superscript
Default: Shift+Ctrl+UCharacter: Underline
Default: Shift+Ctrl+Alt+Enter, Default: Shift+Ctrl+Alt+Num EnterEPUB Interactivity Preview: Preview Document
Text: Shift+Ctrl+Alt+[Index: Add new index entry
Text: Shift+Ctrl+Alt+]Index: Add new index entry (reversed)
Default: Ctrl+7Index: New...
Default: Shift+Ctrl+Alt+LPages: Override All Master Page Items
Text: Shift+Ctrl+Alt+RParagraph Styles: Redefine Style
Default: Ctrl+Alt+RParagraph: Drop Caps and Nested Styles...
Default: Shift+Ctrl+Alt+JParagraph: Justification...
Default: Ctrl+Alt+KParagraph: Keep Options...
Default: Ctrl+Alt+JParagraph: Paragraph Rules...
Text: Shift+Ctrl+Alt+F7Tags: Autotag
PRODUCT AREA: STRUCTURE NAVIGATION
XML Selection: Left ArrowCollapse element
XML Selection: Alt+Left ArrowCollapse element and child elements
XML Selection: Right ArrowExpand element
XML Selection: Alt+Right ArrowExpand element and child elements
XML Selection: Shift+Down ArrowExtend XML selection down
XML Selection: Shift+Up ArrowExtend XML selection up
XML Selection: Down ArrowMove XML selection down
XML Selection: Up ArrowMove XML selection up
XML Selection: Page DownScroll structure pane down one screen
XML Selection: Page UpScroll structure pane up one screen
XML Selection: HomeSelect first XML node
XML Selection: EndSelect last XML node
XML Selection: Shift+HomeSelect through first XML node
XML Selection: Shift+EndSelect through last XML node
XML Selection: Ctrl+Right ArrowView next validation error
XML Selection: Ctrl+Left ArrowView previous validation error
PRODUCT AREA: TEXT AND TABLES
Default: Shift+Ctrl+CAlign centre
Default: Shift+Ctrl+FAlign force justify
Default: Shift+Ctrl+JAlign justify
Default: Shift+Ctrl+LAlign left
Default: Shift+Ctrl+RAlign right
Default: Shift+Ctrl+Alt+GAlign to baseline grid
Default: Shift+Ctrl+BApply bold
Default: Shift+Ctrl+IApply italic
Default: Shift+Ctrl+YApply normal
Default: Shift+Ctrl+Alt+AAuto leading
Default: Shift+Ctrl+Alt+HAuto hyphenate on/off
Tables: BackspaceClear
Text: Shift+Alt+Down ArrowDecrease baseline shift
Text: Shift+Ctrl+Alt+Down ArrowDecrease baseline shift x 5
Text: Shift+Alt+Left Arrow, Text: Alt+Left ArrowDecrease kerning/tracking
Text: Ctrl+Alt+Left ArrowDecrease kerning/tracking x 5
Text: Alt+Up ArrowDecrease leading
Text: Ctrl+Alt+Up ArrowDecrease leading x 5
Default: Shift+Ctrl+,Decrease point size
Default: Shift+Ctrl+Alt+,Decrease point size x 5
Default: Ctrl+Alt+BackspaceDecrease word space
Default: Shift+Ctrl+Alt+BackspaceDecrease word space x 5
Tables: DeleteDelete
Text: Backspace, Text: Shift+BackspaceDelete one character to the left
Text: Delete, Text: Shift+DeleteDelete one character to the right
Text: Ctrl+BackspaceDelete one word to the left
Text: Ctrl+DeleteDelete one word to the right
Text: Shift+F2Find Next
Text: Shift+Alt+Up ArrowIncrease baseline shift
Text: Shift+Ctrl+Alt+Up ArrowIncrease baseline shift x 5
Text: Shift+Alt+Right Arrow, Text: Alt+Right ArrowIncrease kerning/tracking
Text: Ctrl+Alt+Right ArrowIncrease kerning/tracking x 5
Text: Alt+Down ArrowIncrease leading
Text: Ctrl+Alt+Down ArrowIncrease leading x 5
Default: Shift+Ctrl+.Increase point size
Default: Shift+Ctrl+Alt+.Increase point size x 5
Default: Ctrl+Alt+\Increase word space
Default: Shift+Ctrl+Alt+\Increase word space x 5
Text: Shift+F1Load Find and Find Next instance
Text: Ctrl+F1Load Find with selected text
Text: Ctrl+F2Load Replace with selected text
Tables: Down ArrowMove Down
Tables: Left ArrowMove Left
Tables: Right ArrowMove Right
Tables: Up ArrowMove Up
Text: Down ArrowMove down one line
Tables: Alt+Page UpMove to First Cell in Column
Tables: Alt+HomeMove to First Cell in Row
Tables: Page UpMove to First Row in Frame
Tables: Alt+Page DownMove to Last Cell in Column
Tables: Alt+EndMove to Last Cell in Row
Tables: Page DownMove to Last Row in Frame
Tables: TabMove to Next Cell
Tables: Shift+TabMove to Previous Cell
Default: Ctrl+HomeMove to beginning of story
Default: Ctrl+EndMove to end of story
Text: EndMove to the end of the line
Text: Left ArrowMove to the left one character
Text: Ctrl+Left ArrowMove to the left one word
Text: Ctrl+Down ArrowMove to the next paragraph
Text: Ctrl+Up ArrowMove to the previous paragraph
Text: Right ArrowMove to the right one character
Text: Ctrl+Right ArrowMove to the right one word
Text: HomeMove to the start of the line
Text: Up ArrowMove up one line
Default: Shift+Ctrl+XNormal horizontal text scale
Default: Shift+Ctrl+Alt+XNormal vertical text scale
Table Object Context: Down ArrowObject Down
Table Object Context: EscapeObject Escape
Table Object Context: Left ArrowObject Left
Table Object Context: TabObject Move to Next Cell
Table Object Context: Shift+TabObject Move to Prev Cell
Table Object Context: Right ArrowObject Right
Table Object Context: Up ArrowObject Up
Default: Ctrl+Alt+/Recompose all stories
Text: Ctrl+F3Replace with Change To text
Text: Shift+F3Replace with Change To text and Find Next
Text: Ctrl+Alt+QReset kerning and tracking
Tables: Shift+Up ArrowSelect Cells Above
Tables: Shift+Down ArrowSelect Cells Below
Tables: Shift+Left ArrowSelect Cells to the Left
Tables: Shift+Right ArrowSelect Cells to the Right
Text: Shift+Ctrl+\Select line
Text: Shift+Left ArrowSelect one character to the left
Text: Shift+Right ArrowSelect one character to the right
Text: Shift+Up ArrowSelect one line above
Text: Shift+Down ArrowSelect one line below
Text: Shift+Ctrl+Up ArrowSelect one paragraph before
Text: Shift+Ctrl+Down ArrowSelect one paragraph forward
Text: Shift+Ctrl+Left ArrowSelect one word to the left
Text: Shift+Ctrl+Right ArrowSelect one word to the right
Text: Shift+Ctrl+HomeSelect to beginning of story
Text: Shift+Ctrl+EndSelect to end of story
Text: Shift+EndSelect to the end of the line
Text: Shift+HomeSelect to the start of the line
Tables: Num EnterStart Row on Next Column
Tables: Shift+Num EnterStart Row on Next Frame
Tables: EscapeToggle Cell/Text Selection
Default: Shift+Ctrl+Alt+'Toggle Typographer's Quotes Preference
Default: Shift+Ctrl+Alt+/Update missing font list
PRODUCT AREA: TOOLS
Default: =Add Anchor Point Tool
Default: ,Apply Colour
Default: .Apply Gradient
Default: Num /, Default: /Apply None
Default: DApply default fill and stroke colours
Default: Shift+IColour Theme Tool
Default: Shift+CConvert Direction Point Tool
Default: Delete Anchor Point Tool
Default: ADirect Selection Tool
Default: LEllipse Tool
Default: IEyedropper Tool
Default: EFree Transform Tool
Default: UGap Tool
Default: Shift+GGradient Feather Tool
Default: GGradient Swatch Tool
Default: HHand Tool
Default: \Line Tool
Default: KMeasure Tool
Default: Shift+PPage Tool
Default: PPen Tool
Default: NPencil Tool
Default: FRectangle Frame Tool
Default: MRectangle Tool
Default: RRotate Tool
Default: SScale Tool
Default: CScissors Tool
Default: V, Text: EscapeSelection Tool
Default: OShear Tool
Default: XSwap fill and stroke activation
Default: Shift+XSwap fill and stroke colours
Default: BToggle Content Collector and Content Placer
Default: JToggle Text and Object Control
Default: WToggle view setting between default and preview
Default: TType Tool
Default: Shift+TType on a Path Tool
Default: ZZoom Tool
PRODUCT AREA: VIEWS, NAVIGATION
Default: Ctrl+2200% size
Default: Ctrl+4400% size
Default: Ctrl+550% size
Default: Ctrl+Alt+`Activate last used field in panel
Default: Shift+Ctrl+Alt+WClose all
Default: Shift+Ctrl+WClose document
Default: Shift+Alt+Page Up, Default: Home, Presentation Mode: HomeFirst Spread
Default: Ctrl+Alt+=Fit Selection in Window
Default: Shift+F5Force redraw
Default: Shift+Ctrl+Alt+Page UpGo to first frame in thread
Default: Shift+Ctrl+Alt+Page DownGo to last frame in thread
Default: Ctrl+Alt+Page DownGo to next frame in thread
Default: Ctrl+Alt+Page UpGo to previous frame in thread
Default: Shift+Alt+Page Down, Default: End, Presentation Mode: EndLast Spread
Default: Ctrl+Alt+NNew default document
Default: Ctrl+Tab, Default: Ctrl+`, Presentation Mode: Ctrl+Tab, Presentation Mode: Ctrl+`Next window
Default: Shift+F10Open context menu
Default: Shift+Ctrl+Alt+TabOpen/Close all panels in side tabs
Default: Shift+Ctrl+Tab, Default: Shift+Ctrl+`, Presentation Mode: Shift+Ctrl+Tab, Presentation Mode: Shift+Ctrl+`Previous window
Default: Shift+Ctrl+Alt+SSave all
Default: Page Down, Text: Page DownScroll down one screen
Default: Page Up, Text: Page UpScroll up one screen
Default: Shift+Ctrl+Alt+5Show 1st spot plate
Default: Shift+Ctrl+Alt+6Show 2nd spot plate
Default: Shift+Ctrl+Alt+7Show 3rd spot plate
Default: Shift+Ctrl+Alt+4Show Black plate
Default: Shift+Ctrl+Alt+1Show Cyan plate
Default: Shift+Ctrl+Alt+2Show Magenta plate
Default: Shift+Ctrl+Alt+3Show Yellow plate
Default: Shift+Ctrl+Alt+`Show all plates
Default: TabShow/Hide all panels
Default: Shift+TabShow/Hide all panels except toolbox
Default: Ctrl+Alt+7Toggle Character and Paragraph Modes in Control Panel
Default: Ctrl+6Toggle Keyboard Focus in Control Panel
Default: Shift+Ctrl+Alt+UToggle Measurement System
Default: Ctrl+Alt+2Toggle between current and previous views