Kortkommandon i Dreamweaver

Detta är de kortkommandon som är inställda som standard. Man kan själv ändra dessa och även lägga till snabbkommandon för händelser som inte har några kommandon från början. Gå hit för att läsa om hur man gör.

KOMMANDOHÄNDELSE
Ctrl + NNytt
Ctrl + OÖppna...
Ctrl + Skift + O (bokstav)Öppna i ram...
Ctrl + WStäng
Ctrl + SSpara
Ctrl + Skift + SSpara som...
Skift + F8Kontrollera länkar
Ctrl + Z eller Alt + BackspaceÅngra
Ctrl + Y eller Ctrl + Skift + ZGör om
Ctrl + X eller Skift + DelKlipp ut
Ctrl + C eller Ctrl + InsKopiera
Ctrl + V eller Skift + InsKlistra in
Ctrl + Skift + CKopiera HTML
Ctrl + Skift + VKlistra in HTML
Ctrl + AMarkera allt
Ctrl + Skift + 6Markera överordnad kod
Ctrl + Skift + 7Markera underordnad
Ctrl + F eller Ctrl + HSök och ersätt...
F3Sök nästa
Ctrl + 9Dra in kod
Ctrl + 8Minska indrag på kod
Ctrl + 'Kontrollera klammerparenteser
Ctrl + Alt + BLägg till/ta bort brytpunkt
Ctrl + EStarta extern redigerare
Ctrl + U eller Ctrl + UInställningar...
Ctrl + TabVäxla vy
F5Uppdatera Design
Ctrl + Skift + WVisa innehållet under HEAD
Ctrl + Skift + F6Standard-tabell
Ctrl + F6Layout-tabell
Ctrl + Skift + iDölj alla
Ctrl + Alt + RVisa linjaler
Ctrl + Alt + GVisa stödraster
Ctrl + Alt + Skift + GFäst mot stödraster
Ctrl + Alt + PSpela upp insticksprogram
Ctrl + Alt + XStoppa insticksprogram
Ctrl + Alt + Skift + PSpela upp alla insticksprogram
Ctrl + Alt + Skift + XStoppa alla insticksprogram
F4Visa paneler
Ctrl + Skift + TVisa verktygsfält
Ctrl + Alt + iInfoga bild
Ctrl + Alt + FInfoga Flash
Ctrl + Alt + DInfoga Shockwave
Ctrl + Alt + TInfoga Tabell
Ctrl + Alt + AInfoga Namngivet ankare
Skift + EnterInfoga Radbrytning
Ctrl + Skift + SpaceInfoga Hårt mellanslag
Ctrl + JSidegenskaper
Ctrl + Skift + JMarkeringsegenskaper
Ctrl + TQuick Tag Editor
Ctrl + LSkapa länk
Ctrl + Skift + LTa bort länk
Ctrl + AMarkera tabell
Ctrl + Alt + MSlå samman celler i tabell
Ctrl + Alt + SDela upp cell i tabell
Ctrl + MInfoga rad i tabell
Ctrl + Skift + AInfoga kolumn i tabell
Ctrl + Skift + MTa bort rad i tabell
Ctrl + Skift + 5Ta bort kolumn i tabell
Ctrl + Skift + 9Öka kolumnutvidgning i tabell
Ctrl + Skift + 8Minska kolumnutvidgning i tabell
Ctrl + Skift + 1Vänster i tabell
Ctrl + Skift + 3Höger i tabell
Ctrl + Skift + 4Överst i tabell
Ctrl + Skift + 6Nederst i tabell
Ctrl + Skift + 7Gör samma bredd i tabell
Ctrl + Skift + 9Gör samma höjd
Ctrl + Skift + BLägg till objekt i bibliotek
Ctrl + Alt + VNy ändringsbar region i mall
Ctrl + Alt + Skift + TLägg till objekt på tidslinje
F6Lägg till huvudbildruta i tidslinje
Skift + F6Ta bort huvudbildruta i tidslinje
Ctrl + Alt + 9Indrag i text
Ctrl + Alt + 8Minska indrag i text
Skift + F7Kontrollera stavning
Ctrl + 0 (noll)Inget styckeformat
Ctrl + Skift + PStycke
Ctrl + 1Rubrik 1 i stycke
Ctrl + 2Rubrik 2 i stycke
Ctrl + 3Rubrik 3 i stycke
Ctrl + 4Rubrik 4 i stycke
Ctrl + 5Rubrik 5 i stycke
Ctrl + 6Rubrik 6 i stycke
Ctrl + Alt + Skift + LJustera Vänster
Ctrl + Alt + Skift + CJustera Centrerat
Ctrl + Alt + Skift + RJustera Höger
Ctrl + BFet
Ctrl + iKursiv
Ctrl + Skift + ERedigera formatmall
Ctrl + Skift + XStarta inspelning
Ctrl + PSpela upp inspelat kommando
F8Platsens filer
Alt + F8Platskarta
Ctrl + Skift + DHämta
Ctrl + Alt + Skift + DChecka ut
Ctrl + Skift + USkicka
Ctrl + Alt + Skift + UChecka in
Ctrl + F8Kontrollera länkar på hela platsen
Ctrl + F2Objekt-panelen
Ctrl + F3Egenskaps-panelen
F8Platsens filer
Alt + F8Platskarta
F11Resurs-panelen
Skift + F3Beteende-panelen
F10Kodkontroll-panelen
Skift + F11CSS-format-panelen
Skift + F2Ram-panelen
Skift + F10Historie-panelen
Ctrl + F11HTML-format panelen
F2Skikt-panelen
Ctrl + Skift + F1Referens-panelen
Skift + F9Tidslinje-panelen
F4Visa paneler
Skift + F4Minimera alla paneler
Alt + Skift + F4Återställ alla paneler
F1Dreamweaver hjälp
Skift + F1Dreamweaver Referens
Ctrl + NNytt fönster
Ctrl + Skift + NNy fil
Ctrl + Alt + Skift + NNy mapp
Ctrl + O (bokstav)Öppna
Ctrl + Alt + Skift + O (bokstav)Öppna markering
Ctrl + WStäng
F2Ändra namn
DelTa bort
Skift + F8Kontrollera länkar
Ctrl + QAvsluta förhandsgranskning
Ctrl + XKlipp ut
Ctrl + CKopiera
Ctrl + VKlistra in
Ctrl + AMarkera allt
Ctrl + FSök och ersätt
Ctrl + UInställningar
F5Uppdatera
Skift + F5Uppdatera lokalt
Alt + F5Uppdatera fjärr
Ctrl + Skift + YVisa/dölj länk
Ctrl + Skift + RVisa som rot
Ctrl + Skift + TVisa sidtitlar
Ctrl + Alt + Skift + F5Koppla från site
Ctrl + Skift + DHämta från site
Ctrl + Alt + Skift + DChecka ut från site
Ctrl + Skift + USkicka till site
Ctrl + Alt + Skift + UChecka in på site
Ctrl + F8Kontrollera länkar på hela platsen
Ctrl + Skift + NLänka till ny fil
Ctrl + Skift + KLänka till befintlig fil...
Ctrl + LÄndra länk
Ctrl + Skift + LTa bort länk
F8Platsens filer
Alt + F8Platskarta
F11Resurser
Skift + F4Minimera alla
Alt + Skift + F4Återställ alla
KODREDIGERING
Ctrl + Skift + 6Markera överordnad kod
Ctrl + 'Kontrollera klammerparenteser
Ctrl + AMarkera allt
Ctrl + C eller Ctrl + InsKopiera
Ctrl + FSök och ersätt
F3Sök nästa
Ctrl + V eller Skift + InsKlistra in
Ctrl + X eller Skift + DelKlipp ut
Ctrl + YGör om
Ctrl + ZÅngra
Ctrl + TabVisa dokument
Ctrl + Alt + BLägg till/ta bort brytpunkt
Ctrl + BackspaceTa bort ord till vänster
Ctrl + DelTa bort ord till höger
Skift + UppåtpilMarkera rad upp
Skift + NedåtpilMarkera rad ned
Skift + VänsterpilMarkera tecken åt vänster
Skift + HögerpilMarkera tecken åt höger
PgUpFlytta till sida upp
PgDnFlytta till sida ned
Skift + PgUpMarkera sida upp
Skift + PgDnMarkera sida ned
Ctrl + VänsterpilFlytta ord åt vänster
Ctrl + HögerpilFlytta ord åt höger
Ctrl + Skift + VänsterpilMarkera ord åt vänster
Ctrl + Skift + HögerpilMarkera ord åt höger
HomeFlytta till början av raden
EndFlytta till radslut
Skift + HomeMarkera till början av rad
Skift + EndMarkera till radslut
Ctrl + HomeFlytta till början av filen
Ctrl + EndFlytta till filslut
Ctrl + Skift + HomeMarkera till början av fil
Ctrl + Skift + EndMarkera till filslut
DOKUMENTREDIGERING
Alt + F4Avsluta program
Ctrl + HögerpilGå till nästa ord
Ctrl + VänsterpilGå till föregående ord
Ctrl + UppåtpilGå till föregående stycke
Ctrl + NedåtpilGå till nästa stycke
Ctrl + Skift + HögerpilMarkera till nästa ord
Ctrl + Skift + VänsterpilMarkera från föregående ord
Ctrl + Skift + UppåtpilMarkera från föregående stycke
Ctrl + Skift + NedåtpilMarkera till nästa stycke
Ctrl + F4Stäng fönster
Ctrl + SpaceSkjut upp tabelluppdatering
Ctrl + Skift + NNy i samma fönster
F12Förhandsgranska i primär webbläsare
Skift + F12 eller Ctrl + F12Förhandsgranska i sekundär webbläsare
Alt + F12Felsök i primär webbläsare
Ctrl + Alt + F12Felsök i sekundär webbläsare
Ctrl + EnterGå ur stycke
Ctrl + F4Stäng fönster
Alt + F4Avsluta program
EnterÖppna
F12Förhandsgranska i primär webbläsare
Ctrl + F12Förhandsgranska i sekundär webbläsare
F10Öppna HTML-fönster
EscAvbryt FTP