Kortkommandon i Excel

Att lära sig kortkommando i Microsoft Excel är något av de mest tidsbesparande man kan göra. Det finns riktigt användbara snabbkommandon för att flytta i kalkylblad, arbeta i celler och formatera data mm.

Du kan också skapa egna kortkommandon i Excel som förenklar ytterligare. Läs om hur du gör detta här: Skapa egna kortkommando i Excel.

Ett smidigt tillägg i Excel gör att du kan hitta översättningar av funktioner på olika språk direkt i programmet. Läs mer om det på Microsofts sida: Excel Functions Translator.

KommandoHändelse
ALLMÄNT 
F10Aktivera menyraden
Ctrl + B eller Skift + F5Sök
Ctrl + GGå till
Ctrl + HErsätt
Ctrl + iHyperlänk
F1Hjälp
Ctrl + NNy arbetsbok
Ctrl + OÖppna
Ctrl + PSkriv ut
Ctrl + SSpara
F12 eller Alt + F2Spara som
Ctrl + W eller Alt + F4Stäng
Skift + F1Markören blir ett frågetecken som du kan använda för att få information om det du klickar på
Skift + F10Visa snabbmeny
Ctrl + F5Återställ fönsterstorlek
Ctrl + F6Nästa Excelfönster
Skift + Ctrl + F6Föregående Excelfönster
Ctrl + F9Minimera arbetsbok
Ctrl + F10Maximera arbetsbok
Ctrl + TabNästa arbetsbok
Skift + Ctrl + TabFöregående arbetsbok
Ctrl + + Infoga rad, kolumn eller cell
Ctrl + -Ta bort rad, kolumn eller cell
Ctrl + ESnabbfyllning
Ctrl + P eller Ctrl + Skift + F12Visa dialogrutan Skriv ut
F11 eller Alt + F1Skapa ett diagram som använder aktuellt intervall
Ctrl + QSnabbanalys
Alt + F8Visa dialog-rutan Makro
Alt + F11Visa Visual Basic Editor
FLYTTA I KALKYLBLAD 
PiltangenternaFlytta en cell uppåt, nedåt, till vänster
eller till höger
Ctrl + PiltangentFlytta till kanten av den aktuella dataregionen
Ctrl + HomeFlytta till början av kalkylbladet
Ctrl + EndFlytta till den sista cellen i kalkylbladet, i skärningen mellan den använda kolumnen längst till höger och den använda raden längst ned (längst ned till höger), eller cellen mittemot hemcellen, normalt A1
PgdnFlytta en skärm nedåt
PgupFlytta en skärm uppåt
Alt + PgdnFlytta en skärm åt höger
Alt + PgupFlytta en skärm åt vänster
Ctrl + PgdnFlytta till nästa blad i arbetsboken
Ctrl + PgupFlytta till föregående blad i arbetsboken
Ctrl + F6 eller Ctrl + TabFlytta till nästa arbetsbok eller fönster
Ctrl + Skift + F6 eller Ctrl + Skift + TabFlytta till föregående arbetsbok eller fönster
F6Flytta till nästa ruta i en arbetsbok som har delats
Skift + F6Flytta till föregående ruta i en arbetsbok som har delats
Ctrl + BackstegBläddra så att den aktiva cellen visas
F5Visa dialogrutan Gå Till
Skift + F5Visa dialogrutan Sök
Skift + F4Repetera senaste Sök -åtgärd (Samma som Sök Nästa )
TabFlytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad
I FÖRHANDSGRANSKNING 
PiltangenternaFlytta runt på en inzoomad sida
Pgup eller PgdnFlytta en utzoomad sida i taget
Ctrl + Uppåtpil eller Ctrl + VänsterpilGå till den första utzoomade sidan
Ctrl + Nedåtpil eller Ctrl + HögerpilGå till den sista utzoomade sidan
SKRIVA IN DATA 
ReturBekräfta inmatningen
Alt + ReturPåbörja en ny rad i samma cell
Ctrl + ReturFylla det markerade området med den aktuella inmatningen
Skift + ReturBekräfta inmatningen och flytta uppåt i markeringen
TabBekräfta inmatningen och flytta åt höger i markeringen
Skift + TabBekräfta inmatningen och flytta åt vänster i markeringen
EscAvbryta en cellinmatning
BackstegTa bort tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markerade data
DelTa bort tecknet till höger om insättningspunkten eller ta bort markerade data
Ctrl + DelTa bort text till slutet av raden
PiltangenterFlytta ett tecken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger
HomeFlytta till början av raden
F4 eller Ctrl + YUpprepa den senaste åtgärden
Skift + F2Redigera en cellkommentar
Ctrl + Skift + F3Skapa namn utifrån rad- och kolumnetiketter
Ctrl + DFylla celler nedåt
Ctrl + RFylla celler åt höger
Ctrl + F3Definiera ett namn
ARBETA I CELLER ELLER FORMELFÄLTET 
F4Ändra relativa referenser till absoluta
Skift + F3Klistra in en funktion i en formel
Ctrl + `Växla mellan att visa cellvärden och cellformler
Ctrl + :Infoga aktuell tid
Ctrl + ;Infoga dagens datum
BackstegRedigera aktiv cell och rensa den, eller ta bort föregående tecken i den aktiva cellen vid redigering av innehållet
ReturBekräfta en cellinmatning
Ctrl + Skift + ReturSkriva in en formel som en matrisformel
EscAvbryta en inmatning i cellen eller formelfältet
Ctrl + AVisa formelpaletten sedan du har skrivit ett funktionsnamn i formeln
Ctrl + Skift + AInfoga argumentnamn och parentestecken för en funktion sedan du har skrivit ett funktionsnamn i en formel
Ctrl + KInfoga en hyperlänk
Ctrl + DTa bort hyperlänk
F2Redigera cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden
F3Klistra in ett definierat namn i en formel
Skift + F3Klistra in en funktion i en formel
F9Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker
Ctrl + Alt + F9Beräkna alla blad i den aktiva arbetsboken
Skift + F9Beräkna det aktiva kalkylbladet
=Påbörja en formel
Alt + Skift + =Infoga Autosumma-formeln
Ctrl + Skift + ;Skriva in datumet
Ctrl + Skift + :Skriva in klockslaget
Ctrl + Skift + "Kopiera värdet från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet
Ctrl + §Växla mellan att visa cellvärden och visa cellformler
Ctrl + 'Kopiera en formel från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet
Alt + NedåtpilVisa Autoavsluta-listan
FORMATERA DATA 
Alt + 'Visa dialogrutan Formatmall
Ctrl + 1Visa dialogrutan Formatera celler
Ctrl + Skift + ~Använda talformatet Allmänt
Ctrl + Skift + $Använda talformatet Valuta med två decimaler (negativa tal visas inom parentes)
Ctrl + Skift + % eller Ctrl + Skift + 5Använda talformatet Procent utan decimaler
Ctrl + Skift + ^Använda talformatet Exponentiell med två decimaler
Ctrl + Skift + #Använda talformatet Datum med dag, månad och år
Ctrl + Skift + @Använda talformatet Tid med timme och minut samt FM eller EM
Ctrl + Skift + !Använda talformatet Tal med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden
Ctrl + Skift + &Använda en ytterkant
Ctrl + Skift + _Ta bort ytterkanter
Ctrl + FAnvända eller ta bort fetstil
Ctrl + KAnvända eller ta bort kursivstil
Ctrl + UAnvända eller ta bort understrykning
Ctrl + 5Använda eller ta bort genomstrykning
Ctrl + 9Dölja rader
Ctrl + Skift + (Visa rader
Ctrl + jDölja kolumner
Ctrl + Skift + )Visa kolumner
EscAvbryta en inmatning i cellen eller formelfältet
BackstegRedigera den aktiva cellen och sedan tömma den, eller ta bort föregående tecken när du redigerar innehållet i cellen
F3Klistra in ett definierat namn i en formel
ReturBekräfta en cellinmatning
Ctrl + Skift + ReturSkriva in en formel som en matrisformel
Ctrl + Skift + AInfoga argumentnamn och parentestecken för en funktion sedan du har skrivit ett funktionsnamn i en formel
F7Visa dialogrutan Stavning
INFOGA, TA BORT OCH KOPIERA 
Ctrl + F11Infoga ett makroblad från Microsoft Excel 4.0
Skift + F11 eller Alt + Skift + F1Infoga ett nytt kalkylblad
Ctrl + CKopiera markeringen
Ctrl + XKlippa ut markeringen
Ctrl + VKlistra in markeringen
DelRadera innehållet i markeringen
Ctrl + BindestreckTa bort markeringen
Ctrl + ZÅngra den senaste åtgärden
Ctrl + "Kopiera värdet från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet
Ctrl + Skift + PlustInfoga tomma celler
FLYTTA I MARKERING 
ReturFlytta antingen nedåt eller i den riktning som är vald på fliken Redigera ( Verktyg -menyn, kommandot Alternativ )
Skift + ReturFlytta antingen nedåt eller motsatt den riktning som är vald på fliken Redigera ( Verktyg -menyn, kommandot Alternativ )
TabFlytta från vänster till höger eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad
Skift + TabFlytta från höger till vänster eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad
Ctrl + PunktFlytta medsols till nästa hörn i markeringen
Ctrl + Alt + Högerpil Flytta åt höger mellan två markeringar som inte ligger bredvid varandra
Ctrl + Alt + Vänsterpil Flytta åt vänster mellan två markeringar som inte ligger bredvid varandra
FLYTTA I KALKYLBLAD MED END-LÄGET AKTIVERAT 
EndSlå av eller på End-läge
End, PiltangentFlytta ett datablock inom en rad eller kolumn
End, HomeFlytta till den sista cellen i kalkylbladet, i skärningen mellan den använda kolumnen längst till höger och den använda raden längst ned (längst ned till höger), eller cellen mittemot hemcellen, normalt A1
End, ReturUtöka markeringen till den sista cellen i den aktiva raden; detta kortkommando är inte tillgängligt om du markerat kryssrutan Alternativa styrtangenter på fliken Övergång ( Verktyg -menyn, kommandot Alternativ )
FLYTTA I KALKYLBLAD MED SCROLL LOCK AKTIVERAT 
Scroll LockSlå på eller stänga av SCROLL LOCK
HomeFlytta till cellen överst till vänster i fönstret
EndFlytta till cellen längst ned till höger i fönstret
Uppåtpil eller NedåtpilBläddra uppåt eller nedåt en rad
Vänsterpil eller HögerpilBläddra en kolumn till vänster eller höger
MARKERA 
Skift + Ctrl + Page DownMarkera aktuellt och efterföljande blad i arbetsboken
Skift + Ctrl + Page UpMarkera aktuellt och föregående blad i arbetsboken
Skift + Ctrl + HögerpilMarkera allt ut till höger
Skift + Ctrl + NedåtpilMarkera allt nedåt
Ctrl + Skift + *Markera det aktuella området runt den aktiva cellen (det aktuella området är ett dataområde som omges av tomma rader och kolumner)
Skift + PiltangentUtöka markeringen med en cell
Ctrl + Skift + PiltangentUtöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen
Skift + HomeUtöka markeringen till början av raden
Ctrl + Skift + HomeUtöka markeringen till början av kalkylbladet
Ctrl + Skift + EndUtöka markeringen till den sista använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger)
Ctrl + BlankstegMarkera hela kolumnen
Skift + BlankstegMarkera hela raden
Ctrl + AMarkera hela kalkylbladet
Skift + BackstegMarkera endast den aktiva cellen om flera celler är markerade
Skift + PgdnUtöka markeringen nedåt en skärm
Skift + PgupUtöka markeringen uppåt en skärm
Ctrl + Skift + BlankstegMarkera samtliga objekt i bladet när endast ett objekt är markerat
Ctrl + 6Växla mellan att visa objekt, dölja objekt och visa platshållare för objekt
Ctrl + 7Visa eller dölja verktygsfältet Standard
F8Utöka en markering med hjälp av piltangenterna
Skift + F8Lägga till ytterligare ett cellintervall till markeringen eller använda piltangenterna för att flytta till början av intervallet som ska läggas till. Klicka sedan på F8 och piltangenterna för att markera nästa intervall
Scroll Lock, Skift + HomeUtöka markeringen till cellen överst till vänster i fönstret
Scroll Lock, Skift + EndUtöka markeringen till cellen nederst till höger i fönstret
UTÖKA MARKERING MED END-LÄGET PÅ 
EndSlå av eller på End-läge
End, Skift + PiltangentUtöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen
End, Skift + HomeUtöka markeringen till den sista använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger)
End, Skift + ReturUtöka markeringen till den sista cellen i den aktuella raden. Detta kortkommando är inte tillgängligt om du markerat kryssrutan Alternativa styrtangenter på fliken Övergång ( Verktyg -menyn, kommandot Alternativ )
MARKERA CELLER MED SÄRSKILDA KÄNNETECKEN 
Ctrl + Skift + *Markera aktuellt område runt den aktiva cellen (aktuellt område är ett dataområde omgärdat av tomma rader och kolumner)
Ctrl + /Markera aktuell matris, vilket är den matris som den aktiva cellen tillhör
Ctrl + Skift + O (bokstaven o)Markera alla celler med kommentarer
Ctrl + \Markera celler i en rad som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i raden. Raden som börjar med den aktiva cellen måste markeras.
Ctrl + Skift + |Markera celler i en kolumn som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i kolumnen. Kolumnen som börjar med den aktiva cellen måste markeras.
Ctrl + [Markera endast de celler som det refereras direkt till i formler i markeringen
Ctrl + Skift + {Markera alla celler som det refereras direkt eller indirekt till i formler i markeringen
Ctrl + ]Markera endast de celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen
Ctrl + Skift + }Markera alla celler med formler som refererar direkt eller indirekt till den aktiva cellen
Alt + ;Markera endast synliga celler i den aktiva markeringen
ARBETA MED DATAFORMULÄR 
Alt + Tangent, där Tangent är den understrukna bokstaven i fältet eller kommandonamnetMarkera ett fält eller en kommandoknapp
NedåtpilFlytta till samma fält i nästa post
UppåtilFlytta till samma fält i föregående post
TabFlytta till nästa redigerbara fält i posten
Skift + TabFlytta till föregående redigerbara fält i posten
ReturFlytta till det första fältet i nästa post
Skift + ReturFlytta till det första fältet i föregående post
PgdnFlytta till samma fält 10 poster framåt
Ctrl + PgdnFlytta till ny post
PgupFlytta till samma fält 10 poster bakåt
Ctrl + PgupFlytta till den första posten
Home eller EndFlytta till början eller slutet av ett fält
Skift + EndUtöka markeringen till slutet av fältet
Skift + HomeUtöka markeringen till början av fältet
Vänsterpil eller HögerpilFlytta i fältet ett tecken åt vänster eller höger
Skift + VänsterpilMarkera tecknet till vänster
Skift + HögerpilMarkera tecknet till höger
AUTOFILTER 
Piltangenterna för att markera den cell som innehåller kolumnetiketten, och sedan på alt + nedåtpilVisa autofilterlistan för aktuell kolumn
NedåtpilMarkera nästa element i Autofilter-listan
UppåtpilMarkera föregående element i Autofilter-listan
Alt + UppåtpilStänga Autofilter-listan för den aktiva kolumnen
HomeMarkera första elementet ( Alla ) i autofilterlistan
EndMarkera det sista elementet i Autofilter-listan
ReturFiltrera listan med det markerade elementet i Autofilter-listan
DISPOSITION OCH GRUPPERING 
Alt + Skift + HögerpilGruppera rader eller kolumner
Alt + Skift + VänsterpilDela upp grupper med rader eller kolumner
Ctrl + 8Visa eller dölja dispositionssymboler
Ctrl + 9Dölja markerade rader
Ctrl + Skift + (Visa markerade rader
Ctrl + jDölja markerade kolumner
Ctrl + Skift + )Visa markerade kolumner
GUIDEN PIVOTTABELL OCH PIVOTDIAGRAM 
Uppåtpil eller NedåtpilMarkera föregående eller nästa fältknapp
i listan
Vänsterpil eller HögerpilMarkera fältknappen till vänster eller höger i en lista över fältknappar för flera kolumner
Alt + CFlytta markerat fält till kolumnområdet
Alt + DFlytta markerat fält till dataområdet
Alt + LVisa dialogrutan Pivottabellfält
Alt + PFlytta markerat fält till sidområdet
Alt + RFlytta markerat fält till radområdet
SIDFÄLT I EN PIVOTTABELL- ELLER PIVOTDIAGRAMRAPPORT 
Ctrl + Skift + *Markera hela pivottabellrapporten
Piltangenterna för att markera cellen med fältet, och sedan Alt + NedåtpilVisa listan för aktuellt fält i en pivottabellrapport
Piltangenterna för att markera sidfältet i en pivotdiagramrapport, och sedan på Alt + NedåtpilVisa listan för aktuellt sidfält i en pivotdiagramrapport
UppåtpilMarkera föregående element i listan
NedåtpilMarkera nästa element i listan
HomeMarkera det första synliga elementet i listan
EndMarkera det sista synliga elementet i listan
ReturVisa markerat element
BlankstegMarkera eller avmarkera en kryssruta i listan
SKAPA LAYOUT FÖR PIVOTTABELL- ELLER PIVOTDIAGRAMRAPPORT 
Alt + Skift + HögerpilGruppera markerade pivottabellelement
Alt + Skift + VänsterpilDela upp markerade pivottabellelement