Kortkommandon i Safari

Kortkommando i webbläsaren Safari.  Snabba upp ditt surfande med dessa snabbkommandon.

Här kan du läsa om vilka tangenter man använder till Mac.

KommandoBeskrivning
Ctrl + Alt + F Markerar Google sökfältet
Piltangenterna Rullar sidan
Page Down/Blanksteg (Mellanslag) Hoppar ner en sida
Page Up/Skift + Blanksteg (Mellanslag) Hoppar upp en sida
Ctrl + Alt + Klick Öppna länk i nytt fönster
Ctrl + Alt + Skift + Klick Öppna länk i nytt fönster i bakgrunden
Ctrl + Klick Öppna länk i ny flik
Ctrl + Skift + Klick Öppna länk i ny flik med denna överst
Ctrl + Klick på bokmärkes mapp Öppna alla länkarna i bokmärkes mappen i flikar
Ctrl + Tab Gå till nästa flik
Alt + Klick på X knappen av en flik Stäng alla flikar utom en
Ctrl + Skift + Ä Aktivera nästa flik
Ctrl + Skift + Ö Aktivera föregående flik
Ctrl + D Öppnar fönstret lägg till bokmärke
Ctrl + Alt + B Öppna bokmärkes bibloteket
Ctrl + N Nytt fönster
Ctrl + T Ny flik
Ctrl + O Öppna fil
Ctrl + L Öppna plats
Ctrl + W Stäng flik
Ctrl + Skift + W Stäng fönster
Ctrl + S Spara sida som
Ctrl + Skift + I E-posta länk
Ctrl + Skift + P Utskriftsformat
Ctrl + Q Avsluta safari
Ctrl + Z Ångra senaste åtgärd
Ctrl + Skift + Z Gör om senaste åtgärd
Ctrl + X Klipp ut
Ctrl + C Kopiera
Ctrl + V Klistra in
Del (Delete) Radera markering (endast om det är möjligt att ändra i texten)
Ctrl + A Markera allt
Ctrl + Skift + A Autoformulär
Ctrl + Alt + E Töm cache
Ctrl + Alt + K Blockering av popupfönster (på/av)
Ctrl + , Öppna menyn inställningar
Ctrl + Skift + N Öppnar bokmärkes bibloteket och lägger till bokmärkesmapp
Ctrl + 1-9 Öppnar sida 1-9 på din bokmärkesrad
Ctrl + M Minimera fönstret
Ctrl + Alt + L Öppna fönstret Hämtningar
Ctrl + Alt + A Öppna fönstret Aktivitet
Ctrl + F Visar menyn Sök
F3 Sök Nästa
Skift + F3 Sök Föregående
Ctrl + Skift + F3 Dölj Sökfältet
Ctrl + Skift + E Använd Markering för Sökning
Ctrl + J Gå till markering
Ctrl + R/F5 Uppdatera sidan
Ctrl + Plustecken på det numeriska tangentbordet (+) Öka text storleken på sidan
Ctrl + Minustecken på det numeriska tangentbordet (-) Minska text storleken på sidan
Ctrl + 0 (Siffran 0) Återställ text storleken på sidan
Ctrl + Alt + U Visa källkodningen
Ctrl + Skift + H Öppna startsidan
Ctrl + Alt + K Markera sidan för "SnapBack"
Ctrl + Alt + P "SnapBack" sida
Ctrl + Alt + S "SnapBack" till sökresultat
Enter Skriver du bara in namnet på en sida och trycker på enter skriver safari automatiskt in "www." Före och ".com" efter
Alt + Enter Skriver du in en adress och trycker Alt + Enter öppnas den sidan i en ny flik
BOKMÄRKESBIBLIOTEKET 
Piltangent Upp/Ner Välj nästa bokmärke/mapp
Piltangent Höger Öppna mapp
Piltangent Vänster Stäng mapp
Alt + Piltangent Höger Öppna mapp och alla undermappar i mappen
Alt + Piltangent Vänster Stäng mapp och alla undermappar i mappen
Enter/Retur Ändra namn eller adress på ett bokmärke
Tab Välj nästa ruta
Enter/Retur Avsluta redigering av bokmärke (om du håller på med detta)
Backspace (Radera)/Del (Delete) Ta bort det markerade bokmärket