Symboler och emojis

Att skriva specialtecken och symboler

Emojis

Du kan skriva tecken som inte finns på tangentbordet t ex smileys och andra emojis, matematiska symboler, specialtecken och symboler genom att använda kortkommandon. Detta fungerar i de flesta program. Du kan också kopiera dem från denna hemsida om du vill. Det är allra lättast! ?

Använda kortkommando

  1. Ställ dig där du vill infoga specialtecknet.
  2. Håll in Alt-tangenten samtidigt som du skriver sifferkombinationen på det numeriska tangentbordet.
  3. Släpp Alt-tangenten så infogas tecknet.

Se tabellen nedan

Teckenuppsättning/Teckenvisaren

Det inbyggda programmet teckenuppsättning i Windows eller teckenvisaren i Mac kan också användas för att infoga tecken.

WINDOWS
Öppna fönstret teckenuppsättning

Win 10: Skriv “tecken” i sökrutan på aktivitetsfältet och klicka på teckenuppsättning.

Win 7: Gå till Start – Alla program – Tillbehör – Systemverktyg och klicka sedan på Teckenuppsättning.

Det går även att infoga tecken direkt från Word via Infogamenyn – Symboler.

Teckenuppsättning

Dubbelklicka på det tecken du vill kopiera. Klicka sedan på knappen Kopiera. Ställ dig där du vill klistra in tecknet och klicka på Ctrl + v.

Kortkommandon i Teckenuppsättningen

Metod 1 :
För att kunna använda denna metod måste du ha ett numeriskt tangentbord. Siffertangenterna över bokstäverna går inte att använda.

Numeriskt tangentbord

Kortkommandot ser du längst ner i högra hörnet av Teckenuppsättningens fönster. I bilden visas tecknet Æ som har kommandot Alt + 0198.

  1. Ställ dig där du vill infoga specialtecknet.
  2. Håll in Alt-tangenten samtidigt som du skriver sifferkombinationen på det numeriska tangentbordet.
  3. Släpp Alt-tangenten så infogas tecknet.

Metod 2 :
Kortkommandot ser du längst ner i vänstra hörnet av Teckenuppsättningens fönster. I bilden visas tecknet Æ som har kommandot 00C6. (U+ används inte. )

  1.  Ställ dig där du vill infoga specialtecknet.
  2. Skriv sifferkombinationen för valt tecken (00C6).
  3. Håll in Alt-tangenten samtidigt som du trycker på x-tangenten. 00C6 byts nu ut mot Æ.

MAC
Öppna fönstret teckenvisare
Läs om hur man gör här: https://macworld.idg.se/2.1038/1.715277/mac-specialtecken

Kortkommandotabell

Det finns betydligt fler tecken och symboler än de som går att använda via teckenuppsättningen/teckenvisaren.

Tips! Tabellen nedan innehåller mer än 1000 olika smileys och tecken så använd gärna sökfunktionen för att hitta vad du letar efter.

TeckenAlt CodeSvenskaEngelska
©Alt+0169copyrightcopyright
®Alt+0174registrerat varumärkeregistered trade mark
ÀAlt+0192A versal - grav accent
ÁAlt+0193A versal - akut accent
ÂAlt+0194A versal - cirkumflex
ÃAlt+0195A versal - tilde
ÄAlt+0196Ä versal
ÅAlt+0197Å versal
ÆAlt+0198AE versal - ligatur
ÇAlt+0199C versal - cedilj
ŒAlt+0140CE versal - ligatur
ÈAlt+0200E versal - grav accent
ÉAlt+0201E versal - akut accent
ÊAlt+0202E versal - cirkumflex
ËAlt+0203E versal - omljud
ÌAlt+0204I (i) versal - grav accent
ÍAlt+0205I (i) versal - akut accent
ÎAlt+0206I (i) versal - cirkumflex
ÏAlt+0207I (i) versal - omljud
ÐAlt+0208eth versal - isländskt
ÑAlt+0209O versal - tilde
ÒAlt+0210O versal - grav accent
ÓAlt+0211O versal - akut accent
ÔAlt+0212O versal - cirkumflex
ÕAlt+0213O versal - tilde
ÖAlt+0214O versal - omljud
ØAlt+0216O versal - snedstreck
ŠAlt+0138S versal - caron
ÙAlt+0217U versal - grav accent
ÚAlt+0218U versal - akut accent
ÛAlt+0219U versal - cirkumflex
ÜAlt+0220U versal - omljud
ÝAlt+0221Y versal - akut accent
ŸAlt+0159Y versal - omljud
ÞAlt+0222thorn versal - isländskt
ßAlt+0223tyskt s (ss)
àAlt+0224a gemen - grav accent
áAlt+0225a gemen - akut accent
âAlt+0226a gemen - cirkumflex
ãAlt+0227a gemen - tilde
äAlt+0228ä gemen
åAlt+0229å gemen
æAlt+0230ae gemen - ligatur
çAlt+0231c gemen - cedilj
œAlt+0156œ gemen - ligatur
èAlt+0232e gemen - grav accent
éAlt+0233e gemen - akut accent
êAlt+0234e gemen - cirkumflex
ëAlt+0235e gemen - omljud
ìAlt+0236i gemen - grav accent
íAlt+0237i gemen - akut accent
îAlt+0238i gemen - cirkumflex
ïAlt+0239i gemen - omljud
ðAlt+0240eth gemen - isländskt
ñAlt+0241n gemen - tilde
òAlt+0242o gemen - grav accent
óAlt+0243o gemen - akut accent
ôAlt+0244o gemen - cirkumflex
õAlt+0245o gemen - tilde
öAlt+0246ö gemen
øAlt+0248o gemen - snedstreck
šAlt+0154s gement - caron
ùAlt+0249u gemen - grav accent
úAlt+0250u gemen - akut accent
ûAlt+0251u gemen - cirkumflex
üAlt+0252u gemen - omljud
ýAlt+0253y gemen - akut accent
þAlt+0254thorn gemen - isländskt
ÿAlt+0255y gemen - omljud
¡Alt+0161omvänt utropstecken
¢Alt+0162cent
£Alt+0163pund
¤Alt+0164valuta
¥Alt+0165yen
$Alt+036dollar
¦Alt+0166brutet vertikalstreck
§Alt+0167paragraftecken
¨Alt+0168mellanslagstrema
ªAlt+0170feminint ordningstal, 1º (primero)
«Alt+0171vänster citationstecken
¬Alt+0172negation
Alt+0153varumärke
¯Alt+0175längd
°Alt+0176grad
±Alt+0177plus-minus 
²Alt+0178upphöjd 2:a
³Alt+0179upphöjd 3:a
´Alt+0180apostrof
µAlt+0181mikro
Alt+0182radmatningstecken
·Alt+0183halvhög punkt
¸Alt+0184mellanslagscedilj
¹Alt+0185upphöjd 1:a
ºAlt+0186maskulint ordningstal, 1º (primero)
»Alt+0187högervinklat citationstecken
¼Alt+0188en fjärdedel
½Alt+0189en halv
¾Alt+0190tre fjärdedelar
¿Alt+0191omvänt frågetecken
×Alt+0215multiplikation
÷Alt+0247division
ƒAlt+159matematisk funktion
"Alt+034citationstecken
Alt+0150kort tankstreck
Alt+0151långt tankstreck
Alt+0145enkelt citationstecken, vänster
Alt+0146enkelt citationstecken, höger
Alt+0147dubbelt citationstecken, vänster
Alt+0148dubbelt citationstecken, höger
Alt+0134kors
Alt+0135dubbelkors
Alt+0133horisontell ellips
Alt+0137promille 
Alt+0139enkelt vinklat citationstecken, vänster
Alt+0155enkelt vinklat citationstecken, höger
💯Alt+128175100 poänghundred points
Alt+9879alembicalembic
👽Alt+128125alienalien
👾Alt+128126alienalien
🏈Alt+127944amerikansk fotbollamerican football
💢Alt+128162anger symbolanger symbol
Alt+9875ankareanchor
🗒Alt+128466anteckningblocknotepad
🙉Alt+128585apa - hör ingethear-no-evil monkey
🙈Alt+128584apa - ser ingetsee-no-evil monkey
🙊Alt+128586apa - säger ingetspeak-no-evil monkey
🗂Alt+128450arkiv indexcard index dividers
🗃Alt+128451arkivlådacard file box
🗄Alt+128452arkivskåpfile cabinet
🔇Alt+128263avstängd högtalaremuted speaker
🛀Alt+128704badkarbathtub
🛁Alt+128705badkarbathtub
🏸Alt+127992badmintonbadminton
💩Alt+128169bajspile of poo
🎈Alt+127880ballongballoon
🎗Alt+127895bandreminder ribbon
💈Alt+128136barber polebarber pole
Alt+9918basebollbaseball
🏀Alt+127936basketbasketball
🔋Alt+128267batteribattery
Alt+9981bensinpumpfuel pump
Alt+9968bergmountain
🌄Alt+127748bergmountains
🏔Alt+127956bergsnow-capped mountain
🎢Alt+127906berg-och-dalbanaroller coaster
👙Alt+128089bikinibikini
🏎Alt+127950bilracing car
🎱Alt+127921biljard 8pool 8 ball
🎟Alt+127903biljettadmission tickets
🎫Alt+127915biljettticket
Alt+9763biologisk farabiohazard
Alt+10004bockcheck mark
📒Alt+128210bokbook
📓Alt+128211bokbook
📔Alt+128212bokbook
📕Alt+128213bokbook
📖Alt+128214bokbook
📗Alt+128215bokbook
📘Alt+128216bokbook
📙Alt+128217bokbook
📑Alt+128209bokmärkebookmark tabs
🔖Alt+128278bokmärkebookmark
💣Alt+128163bombbomb
🎳Alt+127923bowlingbowling
Alt+9993brevenvelope
📧Alt+128231breve-mail
📨Alt+128232brevincoming envelope
📩Alt+128233brevenvelope with arrow
🌉Alt+127753brobridge
💒Alt+128146bröllopwedding
🔩Alt+128297bult och muttrarnut and bolt
🏗Alt+127959byggarbetsplatsbuilding construction
🚧Alt+128679byggarbetsplatsconstruction
📚Alt+128218böckerbooks
🏕Alt+127957campingcamping
🎏Alt+127887carp streamercarp streamer
💽Alt+128189CD/DVDcomputer disk
💿Alt+128191CD/DVDoptical disk
📀Alt+128192CD/DVDdvd
🚬Alt+128684cigarettcigarette
Alt+9898cirkelcircle
Alt+9899cirkelcircle
Alt+11093cirkelcircle
🔴Alt+128308cirkelcircle
🔵Alt+128309cirkelcircle
🎪Alt+127914cirkustältcircus tent
📋Alt+128203clipboardclipboard
🏏Alt+127951cricketcricket game
🚲Alt+128690cykelbicycle
🚴Alt+128692cykelbike
🚳Alt+128691cykling förbjudenno bicycles
🌀Alt+127744cykloncyclone
🖥Alt+128421datordesktop computer
🖱Alt+128433datormuscomputer mouse
🎍Alt+127885dekorationpine decoration
Alt+10135delat meddivision sign
Alt+12349delväxlingsmärkepart alternation mark
💎Alt+128142diamantgem stone
🌁Alt+127745dimmafoggy
🎯Alt+127919direkt träffdirect hit
💾Alt+128190diskettfloppy disk
🐒Alt+128018djur - apaanimals - monkey
🐵Alt+128053djur - apaanimals - monkey
🐏Alt+128015djur - baggeanimals - ram
🐝Alt+128029djur - bianimals - honeybee
🐻Alt+128059djur - björnanimals - bear
🐙Alt+128025djur - bläckfiskanimals - octopus
🐬Alt+128044djur - delfinanimals - dolphin
🐉Alt+128009djur - drakeanimals - dragon
🐲Alt+128050djur - drakeanimals - dragon
🐪Alt+128042djur - dromedaranimals - camel
🐿Alt+128063djur - ekorreanimals - chipmunk
🐘Alt+128024djur - elefantanimals - elephant
🐟Alt+128031djur - fiskanimals - fish
🐠Alt+128032djur - fiskanimals - tropical fish
🐡Alt+128033djur - fiskanimals - blowfish
🐦Alt+128038djur - fågelanimals - bird
🐐Alt+128016djur - getanimals - goat
🐖Alt+128022djur - grisanimals - pig
🐷Alt+128055djur - grisanimals - pig
🐽Alt+128061djur - grisnäsaanimals - pig nose
🐸Alt+128056djur - grodaanimals - frog
🐹Alt+128057djur - hamsteranimals - hamster
🐕Alt+128021djur - hundanimals - dog
🐶Alt+128054djur - hundanimals - dog
🐎Alt+128014djur - hästanimals - horse
🐴Alt+128052djur - hästanimals - horse
🐔Alt+128020djur - hönaanimals - chicken
🐫Alt+128043djur - kamelanimals - two-hump camel
🐇Alt+128007djur - kaninanimals - rabbit
🐰Alt+128048djur - kaninanimals - rabbit
🐈Alt+128008djur - kattanimals - cat
🐱Alt+128049djur - kattanimals - cat
😸Alt+128568djur - kattgrinning cat with smiling eyes
😹Alt+128569djur - kattcat with tears of joy
😺Alt+128570djur - kattgrinning cat
😻Alt+128571djur - kattsmiling cat with heart-eyes
😼Alt+128572djur - kattcat with wry smile
😽Alt+128573djur - kattkissing cat
😾Alt+128574djur - kattpouting cat
😿Alt+128575djur - kattcrying cat
🙀Alt+128576djur - kattanimals - weary cat
🐄Alt+128004djur - koanimals - cow
🐮Alt+128046djur - koanimals - cow
🐨Alt+128040djur - koalaanimals - koala
🐊Alt+128010djur - krokodilanimals - crocodile
🐣Alt+128035djur - kycklinganimals - hatching chick
🐤Alt+128036djur - kycklinganimals - baby chick
🐥Alt+128037djur - kycklinganimals - front-facing baby chick
🐛Alt+128027djur - larvanimals - bug
🐆Alt+128006djur - leopardanimals - leopard
🐁Alt+128001djur - musanimals - mouse
🐭Alt+128045djur - musanimals - mouse
🐜Alt+128028djur - myraanimals - ant
🐞Alt+128030djur - nyckelpigaanimals - lady beetle
🐍Alt+128013djur - ormanimals - snake
🐂Alt+128002djur - oxeanimals - ox
🐼Alt+128060djur - pandaanimals - panda
🐧Alt+128039djur - pingvinanimals - penguin
🐩Alt+128041djur - pudelanimals - poodle
🐀Alt+128000djur - råttaanimals - rat
🐢Alt+128034djur - sköldpaddaanimals - turtle
🐌Alt+128012djur - snigelanimals - snail
🐚Alt+128026djur - snäckskalanimals - spiral shell
🕷Alt+128375djur - spindelanimals - spider
🕸Alt+128376djur - spindelnätanimals - spider web
🐑Alt+128017djur - tackaanimals - ewe
🐾Alt+128062djur - tassaranimals - paw prints
🐅Alt+128005djur - tigeranimals - tiger
🐯Alt+128047djur - tigeranimals - tiger
🐓Alt+128019djur - tuppanimals - rooster
🐋Alt+128011djur - valanimals - whale
🐳Alt+128051djur - valanimals - spouting whale
🐺Alt+128058djur - varganimals - wolf
🐃Alt+128003djur - vattenbuffelanimals - water buffalo
🐗Alt+128023djur - vildsvinanimals - boar
🗡Alt+128481dolkdagger
💲Alt+128178dollarheavy dollar sign
💦Alt+128166droppardroplets
💧Alt+128167droppedroplet
Alt+8252dubbelt utropsteckendouble exclamation mark
🚿Alt+128703duschshower
🔅Alt+128261dämpat ljusdim
💀Alt+128128dödskalleskull
🚪Alt+128682dörrdoor
🔕Alt+128277ej klockabell with slash
🔥Alt+128293eldfire
🔌Alt+128268elkontaktelectric plug
🏷Alt+127991etikettlabel
🎓Alt+127891examenshattgraduation cap
💥Alt+128165explosionexplosion
🏭Alt+127981fabrikfactory
📠Alt+128224faxfax machine
Alt+9792femininfemale
🔦Alt+128294ficklampaflashlight
🎞Alt+127902filmfilm frames
🎥Alt+127909filmkameramovie camera
🎬Alt+127916filmklappaclapper board
📽Alt+128253filmprojektorfilm projector
🎻Alt+127931fiolviolin
🎣Alt+127907fiskespöfishing pole
🏁Alt+127937flaggachequered flag
🚩Alt+128681flaggaflag
Alt+9971flagga i hålflag in hole
🎌Alt+127884flaggorcrossed flags
Alt+9970fontänfountain
🚑Alt+128657fordon - ambulansvehicle - ambulance
🚐Alt+128656fordon - bilvehicle - minibus
🚗Alt+128663fordon - bilvehicle - car
🚘Alt+128664fordon - bilvehicle - car
🚙Alt+128665fordon - bilvehicle - car
🚒Alt+128658fordon - brandbilvehicle - fire engine
🚌Alt+128652fordon - bussvehicle - bus
🚍Alt+128653fordon - bussvehicle - bus
🚎Alt+128654fordon - bussvehicle - bus
🚏Alt+128655fordon - busshållplatsvehicle - bus stop
Alt+9972fordon - båtvehicle - ferry
Alt+9973fordon - båtvehicle - sailboat
🚢Alt+128674fordon - båtvehicle - boat
🚣Alt+128675fordon - båtvehicle - boat
🚤Alt+128676fordon - båtvehicle - boat
🛥Alt+128741fordon - båtvehicle - boat
🛳Alt+128755fordon - båtvehicle - boat
Alt+9992fordon - flygplanvehicle - airplane
🛩Alt+128745fordon - flygplanvehicle - airplane
🛫Alt+128747fordon - flygplanvehicle - airplane
🛬Alt+128748fordon - flygplanvehicle - airplane
🚁Alt+128641fordon - helokoptervehicle - helicopter
🛤Alt+128740fordon - järnvägsrälsvehicle - railway track
🛶Alt+128758fordon - kanotvehicle - canoe
🛴Alt+128756fordon - kickbikevehicle - kick scooter
🚚Alt+128666fordon - lastbilvehicle - truck
🚛Alt+128667fordon - lastbilvehicle - truck
🚂Alt+128642fordon - lok tågvehicle - locomotive
🛣Alt+128739fordon - motorvägvehicle - motorway
🚓Alt+128659fordon - polisbilvehicle - police car
🚔Alt+128660fordon - polisbilvehicle - oncoming police car
🚀Alt+128640fordon - raketvehicle - rocket
🛰Alt+128752fordon - satellitvehicle - satellite
🛵Alt+128757fordon - scootervehicle - motor scooter
🚊Alt+128650fordon - spårvagnvehicle - tram
🚋Alt+128651fordon - spårvagnvehicle - tram
🚉Alt+128649fordon - stationvehicle - station
🚕Alt+128661fordon - taxivehicle - taxi
🚖Alt+128662fordon - taxivehicle - taxi
🚥Alt+128677fordon - trafikljusvehicle - traffic light
🚦Alt+128678fordon - trafikljusvehicle - traffic light
🚜Alt+128668fordon - traktorvehicle - tractor
🚇Alt+128647fordon - tunnelbanavehicle - metro
🚃Alt+128643fordon - tågvehicle - train
🚄Alt+128644fordon - tågvehicle - train
🚅Alt+128645fordon - tågvehicle - train
🚆Alt+128646fordon - tågvehicle - train
🚈Alt+128648fordon - tågvehicle - train
🚝Alt+128669fordon - tågvehicle - monorail
🚞Alt+128670fordon - tågvehicle - mountain railway
🚟Alt+128671fordon - tågvehicle - suspension railway
🚠Alt+128672fordon - tågvehicle - mountain cableway
🚡Alt+128673fordon - tågvehicle - aerial tramway
🚨Alt+128680fordon - varningsljusvehicle - police car light
Alt+9917fotbollsoccer ball
🕊Alt+128330fredsduvadove
🗽Alt+128509frihetsgudinnanstatue of liberty
Alt+10067frågeteckenquestion mark
Alt+10068frågeteckenquestion mark
🎆Alt+127878fyrverkerifireworks
🎇Alt+127879fyrverkerisparkler
🚫Alt+128683förbjudetprohibited
🚷Alt+128695förbjudet att gåno pedestrians
🔍Alt+128269förstoringsglasmagnifying glass
🔎Alt+128270förstoringsglasmagnifying glass
👣Alt+128099fötterfootprints
📎Alt+128206gempaperclip
🖇Alt+128391gemlinked paperclips
🎸Alt+127928gitarrguitar
🎼Alt+127932G-klavmusical score
💡Alt+128161glödlampalight bulb
Alt+10024gnistrasparkles
Alt+9935hackapick
Alt+9874hammarehammer and pick
🔨Alt+128296hammarehammer
🛠Alt+128736hammare och skiftnyckelhammer and wrench
Alt+9757handindex pointing up
Alt+9994handraised fist
Alt+9995handraised hand
Alt+9996handvictory hand
Alt+9997handwriting hand
👆Alt+128070handbackhand index pointing up
👇Alt+128071handbackhand index pointing down
👈Alt+128072handbackhand index pointing left
👉Alt+128073handbackhand index pointing right
👊Alt+128074handoncoming fist
👋Alt+128075handwaving hand
👌Alt+128076handok hand
👍Alt+128077handthumbs up
👎Alt+128078handthumbs down
🖐Alt+128400handhand with fingers splayed
🖕Alt+128405handmiddle finger
🖖Alt+128406handvulcan salute
👏Alt+128079hand - händerclapping hands
👐Alt+128080hand - händeropen hands
🙏Alt+128591hand - händerhands
🎮Alt+127918handkontrollgamepad
🎩Alt+127913hatttop hat
👒Alt+128082hatthat
Alt+9937hjälmrescue worker’s helmet
Alt+10083hjärtaheart exclamation
Alt+10084hjärtaheart
💓Alt+128147hjärtaheart
💔Alt+128148hjärtaheart
💕Alt+128149hjärtaheart
💖Alt+128150hjärtaheart
💗Alt+128151hjärtaheart
💘Alt+128152hjärtaheart
💙Alt+128153hjärtaheart
💚Alt+128154hjärtaheart
💛Alt+128155hjärtaheart
💜Alt+128156hjärtaheart
💝Alt+128157hjärtaheart
💞Alt+128158hjärtaheart
💟Alt+128159hjärtaheart
🖤Alt+128420hjärtablack heart
Alt+9829hjärta - hjärterheart suit
🏘Alt+127960hushouses
🏙Alt+127961huscityscape
🏚Alt+127962husderelict house
🏛Alt+127963husclassical building
🏟Alt+127967husstadium
🏠Alt+127968hushouse
🏡Alt+127969hushouse with garden
🏢Alt+127970husoffice building
🏣Alt+127971husjapanese post office
🏤Alt+127972huspost office
🏥Alt+127973hushospital
🏦Alt+127974husbank
🏧Alt+127975husatm sign
🏨Alt+127976hushotel
🏩Alt+127977huslove hotel
🏪Alt+127978husconvenience store
🏫Alt+127979husschool
🏬Alt+127980husdepartment store
🕳Alt+128371hålhole
🏇Alt+127943hästkapplöpninghorse racing
Alt+9889högspänninghigh voltage
📢Alt+128226högtalareloudspeaker
🔈Alt+128264högtalarespeaker low volume
🔊Alt+128266högtalare högspeaker high volume
🔉Alt+128265högtalare mediumspeaker medium volume
🎧Alt+127911hörlurarheadphone
📥Alt+128229inboxinbox tray
📇Alt+128199indexcard index
Alt+9940ingen ingångno entry
🔞Alt+128286ingen under 18no one under eighteen
🏑Alt+127953innebandyfield hockey
🏒Alt+127954ishockeyice hockey
Alt+12951japanese “congratulations”japanese “congratulations”
Alt+12953japanese “secret”japanese “secret”
🉐Alt+127568japansk "fynd"japanese “bargain”
🉑Alt+127569japansk "godtagbar"japanese “acceptable”
🔰Alt+128304japansk symbol "nybörjare"japanese symbol for beginner
🎎Alt+127886japanska dockorjapanese dolls
🏯Alt+127983japanskt slottjapanese castle
👖Alt+128086jeansjeans
🃏Alt+127183jokerjoker
🌎Alt+127758jorden - Amerikaglobe showing americas
🌏Alt+127759jorden - Asien, Australienglobe showing asia-australia
🌍Alt+127757jorden - Europa, Afrikaglobe showing europe-africa
🌐Alt+127760jorden - meridianerglobe with meridians
🕹Alt+128377joystickjoystick
🎄Alt+127876julgranchristmas tree
🕋Alt+128331Kabakaaba
📅Alt+128197kalendercalendar
📆Alt+128198kalendertear-off calendar
🗓Alt+128467kalendercalendar
📷Alt+128247kameracamera
📸Alt+128248kameracamera with flash
🗾Alt+128510karta Japanmap of Japan
🎠Alt+127904karusellcarousel horse
🛍Alt+128717kassarshopping bags
Alt+9939kedjorchains
🎹Alt+127929keyboardmusical keyboard
👘Alt+128088kimonokimono
Alt+9904kistacoffin
Alt+8986klockawatch
🔔Alt+128276klockabell
🕰Alt+128368klockamantelpiece clock
🛎Alt+128718klockabell
🕐Alt+128336klockan 1one o’clock
🕑Alt+128337klockan 2two o’clock
🕒Alt+128338klockan 3three o’clock
🕓Alt+128339klockan 4four o’clock
🕔Alt+128340klockan 5five o’clock
🕕Alt+128341klockan 6six o’clock
🕖Alt+128342klockan 7seven o’clock
🕗Alt+128343klockan 8eight o’clock
🕘Alt+128344klockan 9nine o’clock
🕙Alt+128345klockan 10ten o’clock
🕚Alt+128346klockan 11eleven o’clock
🕛Alt+128347klockan 12twelve o’clock
🕧Alt+128359klockan halv 1twelve-thirty
🕜Alt+128348klockan halv 2one-thirty
🕝Alt+128349klockan halv 3two-thirty
🕞Alt+128350klockan halv 4three-thirty
🕟Alt+128351klockan halv 5four-thirty
🕠Alt+128352klockan halv 6five-thirty
🕡Alt+128353klockan halv 7six-thirty
🕢Alt+128354klockan halv 8seven-thirty
🕣Alt+128355klockan halv 9eight-thirty
🕤Alt+128356klockan halv 10nine-thirty
🕥Alt+128357klockan halv 11ten-thirty
🕦Alt+128358klockan halv 12eleven-thirty
🗜Alt+128476klämmaclamp
👗Alt+128087klänningdress
Alt+9752klövershamrock
Alt+9827klöverclub suit
🔪Alt+128298knivkitchen knife
Alt+9732kometcomet
🎉Alt+127881konfettiparty popper
🎊Alt+127882konfetticonfetti ball
🎛Alt+127899kontrollknapparcontrol knobs
🎚Alt+127898kontrollspaklevel slider
🎴Alt+127924kortplaying cards
💳Alt+128179kreditkortcredit card
🔮Alt+128302kristallkulacrystal ball
🖍Alt+128397kritacrayon
👑Alt+128081kronacrown
Alt+10006krysscross mark
Alt+10060krysscross mark
Alt+9881kugghjulgear
🛒Alt+128722kundvagnshopping cart
Alt+10160kurvig loopcurly loop
🔶Alt+128310kvadratdiamond
🔷Alt+128311kvadratdiamond
🔸Alt+128312kvadratdiamond
🔹Alt+128313kvadratdiamond
🔟Alt+128287kvadrat - 10square - keycap: 10
🅰Alt+127344kvadrat - A (blodgrupp)square - A (blood type)
🆎Alt+127374kvadrat - AB (blodgrupp)square - AB (blood type)
📶Alt+128246kvadrat - antennsquare - antenna bars
Alt+9883kvadrat - atomsquare - atom
🅱Alt+127345kvadrat - B (blodgrupp)square - B (blood type)
🚼Alt+128700kvadrat - babysquare - baby symbol
🔙Alt+128281kvadrat - back arrowsquare - back arrow
🛄Alt+128708kvadrat - bagageutlämningsquare - baggage claim
🔤Alt+128292kvadrat - bokstäversquare - input latin letters
🛐Alt+128720kvadrat - böneplatssquare - place of worship
Alt+9989kvadrat - check marksquare - check mark
🆑Alt+127377kvadrat - CLsquare - CL
🆒Alt+127378kvadrat - COOLsquare - COOL
Alt+10062kvadrat - cross marksquare - cross mark
🚺Alt+128698kvadrat - damrumsquare - women’s room
Alt+10017kvadrat - davidsstjärnasquare - star of david
Alt+9784kvadrat - dharma hjulsquare - wheel of dharma
Alt+9167kvadrat - ejectsquare - eject
🔚Alt+128282kvadrat - end arrowsquare - end arrow
🎦Alt+127910kvadrat - filmsquare - cinema
Alt+9811kvadrat - fiskarnasquare - pisces
Alt+9774kvadrat - fredsmärkesquare - peace symbol
🆓Alt+127379kvadrat - FREEsquare - FREE
Alt+9642kvadrat - fyrkantsquare
Alt+9643kvadrat - fyrkantsquare
Alt+9723kvadrat - fyrkantsquare
Alt+9724kvadrat - fyrkantsquare
Alt+9725kvadrat - fyrkantsquare
Alt+9726kvadrat - fyrkantsquare
Alt+11035kvadrat - fyrkantsquare
Alt+11036kvadrat - fyrkantsquare
🔲Alt+128306kvadrat - fyrkantsquare
🔳Alt+128307kvadrat - fyrkantsquare
Alt+9745kvadrat - fyrkant - med bockcheck box with check
🔡Alt+128289kvadrat - gemenersquare - input latin lowercase
Alt+10055kvadrat - gnistrasquare - sparkle
🚹Alt+128697kvadrat - herrumsquare - men’s room
🆔Alt+127380kvadrat - IDsquare - ID
Alt+8505kvadrat - informationsquare - information
🈸Alt+127544kvadrat - japansk "ansökan"square - japanese “application”
🈶Alt+127542kvadrat - japansk "ej gratis"square - japanese “not free of charge”
🈵Alt+127541kvadrat - japansk "ej ledigt"square - japanese “no vacancy”
🈲Alt+127538kvadrat - japansk "förbjuden"square - japanese “prohibited”
🈴Alt+127540kvadrat - japansk "godkänt betyg"square - japanese “passing grade”
🈚Alt+127514kvadrat - japansk "gratis"square - japanese “free of charge”
🈁Alt+127489kvadrat - japansk "här"square - japanese “here”
🈳Alt+127539kvadrat - japansk "ledig"square - japanese “vacancy”
🈷Alt+127543kvadrat - japansk "månadsbelopp"square - japanese “monthly amount”
🈹Alt+127545kvadrat - japansk "rabatt"square - japanese “discount”
🈯Alt+127535kvadrat - japansk "reserverad"square - japanese “reserved”
🈂Alt+127490kvadrat - japansk "serviceavgift"square - japanese “service charge”
🈺Alt+127546kvadrat - japansk "öppen för handel"square - japanese “open for business”
Alt+9805kvadrat - jungfrunsquare - virgo
Alt+10013kvadrat - korssquare - latin cross
Alt+9766kvadrat - kors ortodoxsquare - orthodox cross
Alt+9803kvadrat - kräftansquare - cancer
Alt+10175kvadrat - kurvig loopsquare - double curly loop
🛅Alt+128709kvadrat - kvarglömt bagagesquare - left luggage
Alt+9804kvadrat - lejonetsquare - leo
🕎Alt+128334kvadrat - ljus menorasquare - menorah
Alt+9877kvadrat - medicinsquare - medical symbol
Alt+9770kvadrat - måne och stjärnasquare - star and crescent
🔽Alt+128317kvadrat - nedåtsquare - downwards
🆕Alt+127381kvadrat - NEWsquare - NEW
🆖Alt+127382kvadrat - NGsquare - NG
🅾Alt+127358kvadrat - O (blodgrupp)square - O (blood type)
🆗Alt+127383kvadrat - OKsquare - OK
🕉Alt+128329kvadrat - omsquare - om
🔛Alt+128283kvadrat - on! arrowsquare - on! arrow
Alt+9934kvadrat - ormbärarensquare - ophiuchus
Alt+9801kvadrat - oxensquare - taurus
Alt+9854kvadrat - oändlighetsquare - infinity
🅿Alt+127359kvadrat - Psquare - P
🚮Alt+128686kvadrat - papperskorgsquare - litter in bin
🛂Alt+128706kvadrat - passkontrollsquare - passport control
Alt+8617kvadrat - pilsquare - arrow
Alt+8618kvadrat - pilsquare - arrow
Alt+10145kvadrat - pilsquare - right arrow
Alt+10548kvadrat - pilsquare - right arrow curving up
Alt+10549kvadrat - pilsquare - right arrow curving down
Alt+11013kvadrat - pilsquare - left arrow
Alt+11014kvadrat - pilsquare - up arrow
Alt+11015kvadrat - pilsquare - down arrow
🔃Alt+128259kvadrat - pilarsquare - clockwise vertical arrows
🔄Alt+128260kvadrat - pilarsquare - arrows
Alt+9654kvadrat - playsquare - play
🔁Alt+128257kvadrat - repeat pilsquare - repeat
🔂Alt+128258kvadrat - repeat singe pilsquare - repeat single
Alt+9664kvadrat - reversesquare - reverse
Alt+9855kvadrat - rullstolsquare - wheelchair
🔀Alt+128256kvadrat - shuffle pilsquare - shuffle tracks
🔢Alt+128290kvadrat - siffrorsquare - input numbers
Alt+9807kvadrat - skorpionensquare - scorpio
Alt+9808kvadrat - skyttensquare - sagittarius
🔜Alt+128284kvadrat - soon arrowsquare - soon arrow
🆘Alt+127384kvadrat - SOSsquare - SOS
Alt+9809kvadrat - stenbockensquare - capricorn
Alt+10035kvadrat - stjärnasquare - eight-spoked asterisk
Alt+10036kvadrat - stjärnasquare - eight-pointed star
🔯Alt+128303kvadrat - stjärnasquare - star
🔣Alt+128291kvadrat - symbolersquare - input symbols
🚾Alt+128702kvadrat - toalettsquare - toilet
🔝Alt+128285kvadrat - top arrowsquare - top arrow
🛃Alt+128707kvadrat - tullsquare - customs
Alt+9802kvadrat - tvillingarnasquare - gemini
🆙Alt+127385kvadrat - UP!square - UP!
🔼Alt+128316kvadrat - uppåtsquare - upwards
🚰Alt+128688kvadrat - vattensquare - water
Alt+9810kvadrat - vattumannensquare - aquarius
🔠Alt+128288kvadrat - versalersquare - input latin uppercase
🚻Alt+128699kvadrat - vilrumsquare - restroom
🆚Alt+127386kvadrat - VSsquare - VS
Alt+9806kvadrat - vågensquare - libra
Alt+9800kvadrat - vädursquare - aries
Alt+9775kvadrat - yin yangsquare - yin yang
Alt+9962kyrkachurch
💋Alt+128139kysskiss
💌Alt+128140kärleksbrevlove letter
🏮Alt+127982lanternared paper lantern
💻Alt+128187laptop datorlaptop computer
Alt+9884liljafleur-de-lis
📏Alt+128207linjalstraight ruler
📐Alt+128208linjaltriangular ruler
🕯Alt+128367ljuscandle
🔒Alt+128274låstlocked
🔐Alt+128272låst med nyckellocked with key
🔗Alt+128279länklink
💄Alt+128132läppstiftlipstick
🎽Alt+127933löpningströjarunning shirt
Alt+9410M i cirkelcircled m
🀄Alt+126980mahjongmahjong red dragon
📁Alt+128193mappfile folder
📂Alt+128194mappopen file folder
Alt+9794maskulinmale
🍆Alt+127814mat - aberginefood - eggplant
🍍Alt+127821mat - ananasfood - pineapple
🍌Alt+127820mat - bananfood - banana
🍴Alt+127860mat - bestickfood - fork and knife
🍽Alt+127869mat - bestick, tallrikfood - fork and knife with plate
🍞Alt+127838mat - brödfood - bread
🌯Alt+127791mat - burritofood - burrito
🌶Alt+127798mat - chilipepparfood - hot pepper
🍫Alt+127851mat - chokladkakafood - chocolate bar
🍋Alt+127819mat - citronfood - lemon
🍡Alt+127841mat - dangofood - dango
🍸Alt+127864mat - drinkfood - cocktail glass
🍹Alt+127865mat - drinkfood - tropical drink
🍥Alt+127845mat - fiskkakafood - fish cake with swirl
🍾Alt+127870mat - flaskafood - bottle with popping cork
🍦Alt+127846mat - glassfood - soft ice cream
🍧Alt+127847mat - glassfood - shaved ice
🍨Alt+127848mat - glassfood - ice cream
🍬Alt+127852mat - godisfood - candy
🍲Alt+127858mat - grytafood - pot of food
🍔Alt+127828mat - hamburgarefood - hamburger
🍯Alt+127855mat - honungfood - honey pot
🍓Alt+127827mat - jordgubbefood - strawberry
🍪Alt+127850mat - kakafood - cookie
🍰Alt+127856mat - kakafood - shortcake
🍭Alt+127853mat - klubbafood - lollipop
Alt+9749mat - koppfood - hot beverage
🌭Alt+127789mat - korvfood - hot dog
🍒Alt+127826mat - körsbärfood - cherries
🍖Alt+127830mat - köttfood - meat on bone
🍗Alt+127831mat - köttfood - poultry leg
🍊Alt+127818mat - mandarinfood - tangerine
🍱Alt+127857mat - matlådafood - bento box
🍈Alt+127816mat - melonfood - melon
🍉Alt+127817mat - melonfood - watermelon
🍩Alt+127849mat - munkfood - doughnut
🍼Alt+127868mat - nappflaskafood - baby bottle
🌰Alt+127792mat - nötfood - chestnut
🍢Alt+127842mat - odenfood - oden
🍑Alt+127825mat - persikafood - peach
🍕Alt+127829mat - pizzafood - pizza
🍟Alt+127839mat - pommes fritesfood - french fries
🍿Alt+127871mat - popcornfood - popcorn
🍐Alt+127824mat - päronfood - pear
🍚Alt+127834mat - risfood - cooked rice
🍛Alt+127835mat - risfood - curry rice
🍙Alt+127833mat - risbollfood - rice ball
🍘Alt+127832mat - riskexfood - rice cracker
🍤Alt+127844mat - räkafood - fried shrimp
🍶Alt+127862mat - sakefood - sake
🍜Alt+127836mat - skålfood - steaming bowl
🍝Alt+127837mat - spagettifood - spaghetti
🍳Alt+127859mat - stekpannafood - cooking
🍣Alt+127843mat - sushifood - sushi
🍠Alt+127840mat - sötpotatisfood - roasted sweet potato
🌮Alt+127790mat - tacofood - taco
🍵Alt+127861mat - tekoppfood - teacup without handle
🍅Alt+127813mat - tomatfood - tomato
🎂Alt+127874mat - tårtafood - birthday cake
🍮Alt+127854mat - vaniljsåsfood - custard
🍷Alt+127863mat - vinfood - wine glass
🍇Alt+127815mat - vindruvorfood - grapes
🍎Alt+127822mat - äpplefood - apple
🍏Alt+127823mat - äpplefood - apple
🍺Alt+127866mat - ölfood - beer mug
🍻Alt+127867mat - ölfood - clinking beer mugs
🎖Alt+127894medaljmilitary medal
🏅Alt+127941medaljsports medal
📣Alt+128227megafonmegaphone
📝Alt+128221memomemo
🎙Alt+127897mikrofonstudio microphone
🎤Alt+127908mikrofonmicrophone
🔬Alt+128300mikroskopmicroscope
Alt+10134minusminus sign
🗿Alt+128511moai statymoai statue
📱Alt+128241mobiltelefonmobile phone
📴Alt+128244mobiltelefon avstängdmobile phone off
📵Alt+128245mobiltelefon förbjudenno mobile phones
📲Alt+128242mobiltelefon pilmobile phone with arrow
📳Alt+128243mobiltelefon vibrationvibration mode
🎑Alt+127889moon viewing ceremonymoon viewing ceremony
🕌Alt+128332moscémosque
🏍Alt+127949motorcykelmotorcycle
🗻Alt+128507mount Fujimount Fuji
🚵Alt+128693mountain bikemountain bike
👄Alt+128068munmouth
💪Alt+128170muskelflexed biceps
🌑Alt+127761månemoon
🌒Alt+127762månemoon
🌓Alt+127763månemoon
🌔Alt+127764månemoon
🌕Alt+127765månemoon
🌖Alt+127766månemoon
🌗Alt+127767månemoon
🌘Alt+127768månemoon
🌙Alt+127769månemoon
🌚Alt+127770månemoon
🌛Alt+127771månemoon
🌜Alt+127772månemoon
🌝Alt+127773månemoon
🛋Alt+128715möblerfurniture
💅Alt+128133nagellacknail polish
📛Alt+128219namnskyltname badge
🌃Alt+127747natt med stjärnornight with stars
🚯Alt+128687nedskräpning förbjudenno littering
🎵Alt+127925notmusical note
🎶Alt+127926notermusical notes
🔑Alt+128273nyckelkey
🗝Alt+128477nyckelold key
📌Alt+128204nålpushpin
📍Alt+128205nålpushpin
👃Alt+128067näsanose
🛢Alt+128738oljetunnaoil drum
🔓Alt+128275olåstunlocked
🔏Alt+128271olåst med pennalocked with pen
📤Alt+128228outboxoutbox tray
📟Alt+128223pagerpager
🎁Alt+127873paketwrapped gift
📦Alt+128230paketpackage
🎨Alt+127912palettartist palette
📃Alt+128195papperpage with curl
📄Alt+128196papperpage facing up
🗑Alt+128465papperskorgwastebasket
Alt+9730paraplyumbrella
🌂Alt+127746paraplyumbrella
Alt+9748paraply, regnumbrella with rain drops
Alt+9969parasollumbrella on ground
🎡Alt+127905pariserhjulferris wheel
🏞Alt+127966parknational park
💰Alt+128176pengapåsemoney bag
💸Alt+128184pengar med vingarmoney with wings
Alt+9999pennapencil
🖊Alt+128394pennapen
🖋Alt+128395pennapen
Alt+10002penna spetsnib
🖌Alt+128396penselpaintbrush
👤Alt+128100personperson - bust in silhouette
👥Alt+128101personperson - busts in silhouette
👶Alt+128118person - babyperson - baby
👱Alt+128113person - blondperson - blond hair
🌬Alt+127788person - blåserperson - wind face
Alt+9977person - bollperson - bouncing ball
👰Alt+128112person - brudperson - bride with veil
🙇Alt+128583person - bugarperson - bowing
👷Alt+128119person - byggnadsarbetareperson - construction worker
💃Alt+128131person - dansadancing
🕺Alt+128378person - dansarperson - dancing
🕵Alt+128373person - detektivperson - detective
👪Alt+128106person - familjperson - family
👧Alt+128103person - flickaperson - girl
👵Alt+128117person - gammal damperson - old woman
👴Alt+128116person - gammal manperson - old man
🏌Alt+127948person - golfperson - golfing
🚶Alt+128694person - gårperson - walking
💏Alt+128143person - hjärtaheart
💑Alt+128145person - hjärtaheart
💇Alt+128135person - hårklippningperson - getting haircut
🙋Alt+128587person - höjd handperson - raising hand
🙌Alt+128588person - höjda händerperson - raising hands
🙆Alt+128582person - japerson - gesturing ok
👯Alt+128111person - kaninöronperson - people with bunny ears
👲Alt+128114person - kepsperson - chinese cap
👩Alt+128105person - kvinnaperson - woman
👫Alt+128107person - kvinna och manperson - woman and man holding hands
👭Alt+128109person - kvinnorperson - women holding hands
💁Alt+128129person - lutar handperson - tipping hand
🏋Alt+127947person - lyfter vikterperson - lifting weights
👨Alt+128104person - manperson - man
💆Alt+128134person - massageperson - getting massage
👬Alt+128108person - mänperson - men holding hands
🙅Alt+128581person - nejperson - gesturing no
👦Alt+128102person - pojkeperson - boy
👮Alt+128110person - polisperson - police officer
🗣Alt+128483person - pratarperson - speaking
👸Alt+128120person - prinsessa#REF!
🙎Alt+128590person - putarperson - pouting
🏊Alt+127946person - simmarperson - swimming
Alt+9975person - skidorperson - skier
🏂Alt+127938person - snowboarderperson - snowboarder
🏃Alt+127939person - springerperson - running
🙍Alt+128589person - surarperson - frowning
🏄Alt+127940person - surfarperson - surfing
🕴Alt+128372person - svävarperson - levitating
👳Alt+128115person - turbanperson - turban
💂Alt+128130person - vaktguard
Alt+8596pilleft-right arrow
Alt+8597pilup-down arrow
Alt+8598pilup-left arrow
Alt+8599pilup-right arrow
Alt+8600pildown-right arrow
Alt+8601pildown-left arrow
🏹Alt+127993pilbågebow and arrow
🏓Alt+127955pingisping pong
🔫Alt+128299pistolpistol
Alt+10133plusplus sign
👛Alt+128091portponnäpurse
👝Alt+128093portponnäclutch bag
📯Alt+128239posthornpostal horn
📪Alt+128234postlådaclosed mailbox with lowered flag
📫Alt+128235postlådaclosed mailbox with raised flag
📬Alt+128236postlådaopen mailbox with raised flag
📭Alt+128237postlådaopen mailbox with lowered flag
📮Alt+128238postlådapostbox
🗨Alt+128488pratbubblaleft speech bubble
🗯Alt+128495pratbubblaright anger bubble
🎃Alt+127875pumpajack-o-lantern
📿Alt+128255radbandprayer beads
📻Alt+128251radioradio
Alt+9762radioaktivradioactive
🔘Alt+128280radioknappradio button
🌈Alt+127752regnbågerainbow
💠Alt+128160rektangeldiamond with a dot
💍Alt+128141ringring
🎀Alt+127872rosettribbon
🏵Alt+127989rosettrosette
🏉Alt+127945rugbyrugby football
📜Alt+128220rullescroll
💨Alt+128168rusar bortdashing away
Alt+9830ruterdiamond suit
🎒Alt+127890ryggsäckbackpack
🚭Alt+128685rökning förbjudenno smoking
📡Alt+128225satellit antennsatellite antenna
Alt+9986saxscissors
🎷Alt+127927saxofonsaxophone
Alt+9823schackchess pawn
Alt+9961shinto shrineshinto shrine
Alt+9760skalleskull and crossbones
🔆Alt+128262skarpt ljusbright
🎿Alt+127935skidorskis
👚Alt+128090skjortashirt
👞Alt+128094skoman’s shoe
👟Alt+128095skorunning shoe
👠Alt+128096skohigh-heeled shoe
👡Alt+128097skowoman’s sandal
Alt+9976skridskoice skate
🖨Alt+128424skrivareprinter
🔧Alt+128295skruvmejselwrench
🛡Alt+128737sköldshield
👔Alt+128084slipsnecktie
🏰Alt+127984slottcastle
😠Alt+128544smiley - argsmiley - angry face
😡Alt+128545smiley - argsmiley - pouting face
😞Alt+128542smiley - besvikensmiley - disappointed face
😔Alt+128532smiley - fundersamsmiley - pensive face
😖Alt+128534smiley - förvirradsmiley - confounded face
😮Alt+128558smiley - förvånadsmiley - face with open mouth
😯Alt+128559smiley - förvånadsmiley - hushed face
😲Alt+128562smiley - förvånadsmiley - astonished face
Alt+9786smiley - gladsmiley - smiling face
😀Alt+128512smiley - gladsmiley - grinning face
😁Alt+128513smiley - gladsmiley - beaming face with smiling eyes
😃Alt+128515smiley - gladsmiley - grinning face with big eyes
😄Alt+128516smiley - gladsmiley - grinning face with smiling eyes
😆Alt+128518smiley - gladsmiley - grinning squinting face
😊Alt+128522smiley - gladsmiley - smiling face with smiling eyes
🙂Alt+128578smiley - gladsmiley - slightly smiling face
😉Alt+128521smiley - glad blinkandesmiley - winking face
😜Alt+128540smiley - glad blinkande med tungasmiley - winking face with tongue
😇Alt+128519smiley - glad med gloriasmiley - smiling face with halo
😍Alt+128525smiley - glad med hjärtansmiley - smiling face with heart-eyes
😈Alt+128520smiley - glad med hornsmiley - smiling face with horns
😎Alt+128526smiley - glad med solglasögonsmiley - smiling face with sunglasses
😅Alt+128517smiley - glad med svettsmiley - grinning face with sweat
😋Alt+128523smiley - glad med tungasmiley - face savoring food
😛Alt+128539smiley - glad med tungasmiley - face with tongue
😝Alt+128541smiley - glad med tungasmiley - squinting face with tongue
😏Alt+128527smiley - glad smilarsmiley - smirking face
😂Alt+128514smiley - glädjetårarsmiley - face with tears of joy
😬Alt+128556smiley - grimassmiley - grimacing face
😢Alt+128546smiley - gråtandesmiley - crying face
😭Alt+128557smiley - gråtandesmiley - loudly crying face
👿Alt+128127smiley - hornsmiley - angry face with horns
😣Alt+128547smiley - ihärdigtsmiley - persevering face
😕Alt+128533smiley - konfunderadsmiley - confused face
😗Alt+128535smiley - kysssmiley - kissing face
😘Alt+128536smiley - kysssmiley - face blowing a kiss
😙Alt+128537smiley - kysssmiley - kissing face with smiling eyes
😚Alt+128538smiley - kysssmiley - kissing face with closed eyes
Alt+9785smiley - ledsensmiley - frowning face
😒Alt+128530smiley - ledsensmiley - unamused face
🙁Alt+128577smiley - ledsensmiley - slightly frowning face
😓Alt+128531smiley - ledsen med svettsmiley - downcast face with sweat
😥Alt+128549smiley - ledsen men lättadsmiley - sad but relieved face
😌Alt+128524smiley - lättadsmiley - relieved face
😷Alt+128567smiley - med masksmiley - face with medical mask
😐Alt+128528smiley - neutralsmiley - neutral face
😑Alt+128529smiley - neutralsmiley - expressionless face
😟Alt+128543smiley - oroligsmiley - worried face
😦Alt+128550smiley - oroligsmiley - frowning face with open mouth
😰Alt+128560smiley - orolig med svettsmiley - anxious face with sweat
😧Alt+128551smiley - plågadsmiley - anguished face
😳Alt+128563smiley - rodnarsmiley - flushed face
🙄Alt+128580smiley - rullande ögonsmiley - face with rolling eyes
😨Alt+128552smiley - räddsmiley - fearful face
😱Alt+128561smiley - skriker av rädsla smiley - face screaming in fear
😴Alt+128564smiley - soversmiley - sleeping face
😪Alt+128554smiley - sömnigsmiley - sleepy face
😩Alt+128553smiley - tröttsmiley - weary face
😫Alt+128555smiley - tröttsmiley - tired face
🙃Alt+128579smiley - upp och nersmiley - upside-down face
😶Alt+128566smiley - utan munsmiley - face without mouth
😵Alt+128565smiley - yrsmiley - dizzy face
😤Alt+128548smiley - ånga från näsansmiley - face with steam from nose
Alt+10052snöflingasnowflake
Alt+9731snögubbesnowman
Alt+9924snögubbesnowman
👓Alt+128083solglasögonglasses
🕶Alt+128374solglasögonsunglasses
🌅Alt+127749soluppgångsunrise
🌇Alt+127751soluppgångsunset
Alt+9824spaderspade suit
🎰Alt+127920spelautomatslot machine
💉Alt+128137sprutasyringe
👻Alt+128123spökeghost
🌆Alt+127750stadcityscape at dusk
Alt+11088stjärnastar
🌟Alt+127775stjärnastar
🌠Alt+127776stjärnastar
🛑Alt+128721stoppskyltstop sign
🏖Alt+127958strandbeach with umbrella
👢Alt+128098stövelwoman’s boot
🏴Alt+127988svart flaggablack flag
Alt+9876svärdcrossed swords
🕍Alt+128333synagogasynagogue
🛌Alt+128716sängbed
🛏Alt+128719sängbed
💺Alt+128186säteseat
📈Alt+128200tabellchart increasing
📉Alt+128201tabellchart decreasing
📊Alt+128202tabellbar chart
💹Alt+128185tabell yenchart increasing with yen
💊Alt+128138tablettpill
💬Alt+128172talbubblaspeech balloon
🎋Alt+127883tanabata trädtanabata tree
Alt+9000tangentbordkeyboard
💭Alt+128173tankebubblathought balloon
🖼Alt+128444tavlaframed picture
🎭Alt+127917teaterperforming arts
Alt+9742telefontelephone
📞Alt+128222telefontelephone receiver
🔭Alt+128301teleskoptelescope
🎾Alt+127934tennistennis
📰Alt+128240tidningnewspaper
🗞Alt+128478tidningrolled-up newspaper
Alt+8987timglashourglass done
🚽Alt+128701toaletttoilet
🗼Alt+128508Tokyo towerTokyo tower
🎅Alt+127877tomtesanta claus
🖲Alt+128434trackballtrackball
🔱Alt+128305treuddingtrident emblem
🔺Alt+128314triangeltriangle
🔻Alt+128315triangeltriangle
🏆Alt+127942trofétrophy
👹Alt+128121trollogre
👺Alt+128122trollgoblin
🎺Alt+127930trumpettrumpet
👕Alt+128085t-shirtt-shirt
👅Alt+128069tungatongue
📺Alt+128250TVtelevision
Alt+9978tälttent
🎲Alt+127922tärninggame die
Alt+9905urnafuneral urn
Alt+10069utropsteckenexclamation mark
Alt+10071utropsteckenexclamation mark
Alt+8265utropstecken frågeteckenexclamation question mark
🗳Alt+128499valurnaballot box
💵Alt+128181valuta - dollar sedlardollar banknote
💶Alt+128182valuta - euro sedlareuro banknote
💷Alt+128183valuta - pund sedlarpound banknote
💴Alt+128180valuta - yen sedlaryen banknote
💱Alt+128177valutaväxlingcurrency exchange
Alt+9832varm källahot springs
Alt+9888varningwarning
Alt+0153varumärketrade mark
🏺Alt+127994vasamphora
🚱Alt+128689vattenwater
📼Alt+128252VHSvideocassette
📹Alt+128249videokameravideo camera
🎐Alt+127888vindspelwind chime
🌌Alt+127756vintergatanmilky way
🏳Alt+127987vit flaggawhite flag
🏐Alt+127952volleybollvolleyball
🌋Alt+127755vulkanvolcano
Alt+9878vågbalance scale
Alt+12336vågwavy dash
🌊Alt+127754vågwater wave
🌫Alt+127787väder - dimmaweather - fog
Alt+9729väder - molnweather - cloud
🌧Alt+127783väder - moln, regnweather - cloud, rain
Alt+9928väder - moln, regn, åskaweather - cloud, rain, lightning
🌨Alt+127784väder - moln, snöweather - cloud, snow
🌩Alt+127785väder - moln, åskaweather - cloud, lightning
Alt+9728väder - solweather - sun
🌞Alt+127774väder - solweather - sun
Alt+9925väder - sol, molnweather - sun, cloud
🌤Alt+127780väder - sol, molnweather - sun, cloud
🌥Alt+127781väder - sol, molnweather - sun, cloud
🌦Alt+127782väder - sol, moln, regnweather - sun, cloud, rain
🌡Alt+127777väder - termometerweather - thermometer
🌪Alt+127786väder - tornadoweather - tornado
🗺Alt+128506världskartaworld map
👜Alt+128092väskahandbag
💼Alt+128188väskabriefcase
🌷Alt+127799växt - blommaplant - tulip
🌸Alt+127800växt - blommaplant - cherry blossom
🌹Alt+127801växt - blommaplant - rose
🌺Alt+127802växt - blommaplant - hibiscus
🌻Alt+127803växt - blommaplant - sunflower
🌼Alt+127804växt - blommaplant - blossom
💐Alt+128144växt - blommabouquet
💮Alt+128174växt - blommaplant - flower
🍄Alt+127812växt - flygsvampplant - mushroom
🌱Alt+127793växt - fröplant - seedling
🌲Alt+127794växt - granplant - evergreen tree
🌵Alt+127797växt - kaktusplant - cactus
🌿Alt+127807växt - lövplant - herb
🍀Alt+127808växt - lövplant - four leaf clover
🍁Alt+127809växt - lövplant - maple leaf
🍂Alt+127810växt - lövplant - fallen leaf
🍃Alt+127811växt - lövplant - leaf fluttering in wind
🌽Alt+127805växt - majsplant - ear of corn
🌴Alt+127796växt - palmplant - palm tree
🌾Alt+127806växt - risplant - sheaf of rice
🌳Alt+127795växt - trädplant - deciduous tree
💫Alt+128171yrdizzy
💤Alt+128164zzzzzz
Alt+9851återvinningrecycling
👼Alt+128124ängelangel
🏝Alt+127965öde ödesert island
👁Alt+128065ögaeye
👀Alt+128064ögoneyes
🏜Alt+127964ökendesert
👂Alt+128066öraear
🚸Alt+128696övergång barnchildren crossing