Kortkommandon i Dreamweaver

KOMMANDOHÄNDELSE
Ctrl + NNytt
Ctrl + OÖppna...
Ctrl + Skift + O (bokstav)Öppna i ram...
Ctrl + WStäng
Ctrl + SSpara
Ctrl + Skift + SSpara som...
Skift + F8Kontrollera länkar
Ctrl + Z eller Alt + BackspaceÅngra
Ctrl + Y eller Ctrl + Skift + ZGör om
Ctrl + X eller Skift + DelKlipp ut
Ctrl + C eller Ctrl + InsKopiera
Ctrl + V eller Skift + InsKlistra in
Ctrl + Skift + CKopiera HTML
Ctrl + Skift + VKlistra in HTML
Ctrl + AMarkera allt
Ctrl + Skift + 6Markera överordnad kod
Ctrl + Skift + 7Markera underordnad
Ctrl + F eller Ctrl + HSök och ersätt...
F3Sök nästa
Ctrl + 9Dra in kod
Ctrl + 8Minska indrag på kod
Ctrl + 'Kontrollera klammerparenteser
Ctrl + Alt + BLägg till/ta bort brytpunkt
Ctrl + EStarta extern redigerare
Ctrl + U eller Ctrl + UInställningar...
Ctrl + TabVäxla vy
F5Uppdatera Design
Ctrl + Skift + WVisa innehållet under HEAD
Ctrl + Skift + F6Standard-tabell
Ctrl + F6Layout-tabell
Ctrl + Skift + iDölj alla
Ctrl + Alt + RVisa linjaler
Ctrl + Alt + GVisa stödraster
Ctrl + Alt + Skift + GFäst mot stödraster
Ctrl + Alt + PSpela upp insticksprogram
Ctrl + Alt + XStoppa insticksprogram
Ctrl + Alt + Skift + PSpela upp alla insticksprogram
Ctrl + Alt + Skift + XStoppa alla insticksprogram
F4Visa paneler
Ctrl + Skift + TVisa verktygsfält
Ctrl + Alt + iInfoga bild
Ctrl + Alt + FInfoga Flash
Ctrl + Alt + DInfoga Shockwave
Ctrl + Alt + TInfoga Tabell
Ctrl + Alt + AInfoga Namngivet ankare
Skift + EnterInfoga Radbrytning
Ctrl + Skift + SpaceInfoga Hårt mellanslag
Ctrl + JSidegenskaper
Ctrl + Skift + JMarkeringsegenskaper
Ctrl + TQuick Tag Editor
Ctrl + LSkapa länk
Ctrl + Skift + LTa bort länk
Ctrl + AMarkera tabell
Ctrl + Alt + MSlå samman celler i tabell
Ctrl + Alt + SDela upp cell i tabell
Ctrl + MInfoga rad i tabell
Ctrl + Skift + AInfoga kolumn i tabell
Ctrl + Skift + MTa bort rad i tabell
Ctrl + Skift + 5Ta bort kolumn i tabell
Ctrl + Skift + 9Öka kolumnutvidgning i tabell
Ctrl + Skift + 8Minska kolumnutvidgning i tabell
Ctrl + Skift + 1Vänster i tabell
Ctrl + Skift + 3Höger i tabell
Ctrl + Skift + 4Överst i tabell
Ctrl + Skift + 6Nederst i tabell
Ctrl + Skift + 7Gör samma bredd i tabell
Ctrl + Skift + 9Gör samma höjd
Ctrl + Skift + BLägg till objekt i bibliotek
Ctrl + Alt + VNy ändringsbar region i mall
Ctrl + Alt + Skift + TLägg till objekt på tidslinje
F6Lägg till huvudbildruta i tidslinje
Skift + F6Ta bort huvudbildruta i tidslinje
Ctrl + Alt + 9Indrag i text
Ctrl + Alt + 8Minska indrag i text
Skift + F7Kontrollera stavning
Ctrl + 0 (noll)Inget styckeformat
Ctrl + Skift + PStycke
Ctrl + 1Rubrik 1 i stycke
Ctrl + 2Rubrik 2 i stycke
Ctrl + 3Rubrik 3 i stycke
Ctrl + 4Rubrik 4 i stycke
Ctrl + 5Rubrik 5 i stycke
Ctrl + 6Rubrik 6 i stycke
Ctrl + Alt + Skift + LJustera Vänster
Ctrl + Alt + Skift + CJustera Centrerat
Ctrl + Alt + Skift + RJustera Höger
Ctrl + BFet
Ctrl + iKursiv
Ctrl + Skift + ERedigera formatmall
Ctrl + Skift + XStarta inspelning
Ctrl + PSpela upp inspelat kommando
F8Platsens filer
Alt + F8Platskarta
Ctrl + Skift + DHämta
Ctrl + Alt + Skift + DChecka ut
Ctrl + Skift + USkicka
Ctrl + Alt + Skift + UChecka in
Ctrl + F8Kontrollera länkar på hela platsen
Ctrl + F2Objekt-panelen
Ctrl + F3Egenskaps-panelen
F8Platsens filer
Alt + F8Platskarta
F11Resurs-panelen
Skift + F3Beteende-panelen
F10Kodkontroll-panelen
Skift + F11CSS-format-panelen
Skift + F2Ram-panelen
Skift + F10Historie-panelen
Ctrl + F11HTML-format panelen
F2Skikt-panelen
Ctrl + Skift + F1Referens-panelen
Skift + F9Tidslinje-panelen
F4Visa paneler
Skift + F4Minimera alla paneler
Alt + Skift + F4Återställ alla paneler
F1Dreamweaver hjälp
Skift + F1Dreamweaver Referens
Ctrl + NNytt fönster
Ctrl + Skift + NNy fil
Ctrl + Alt + Skift + NNy mapp
Ctrl + O (bokstav)Öppna
Ctrl + Alt + Skift + O (bokstav)Öppna markering
Ctrl + WStäng
F2Ändra namn
DelTa bort
Skift + F8Kontrollera länkar
Ctrl + QAvsluta förhandsgranskning
Ctrl + XKlipp ut
Ctrl + CKopiera
Ctrl + VKlistra in
Ctrl + AMarkera allt
Ctrl + FSök och ersätt
Ctrl + UInställningar
F5Uppdatera
Skift + F5Uppdatera lokalt
Alt + F5Uppdatera fjärr
Ctrl + Skift + YVisa/dölj länk
Ctrl + Skift + RVisa som rot
Ctrl + Skift + TVisa sidtitlar
Ctrl + Alt + Skift + F5Koppla från site
Ctrl + Skift + DHämta från site
Ctrl + Alt + Skift + DChecka ut från site
Ctrl + Skift + USkicka till site
Ctrl + Alt + Skift + UChecka in på site
Ctrl + F8Kontrollera länkar på hela platsen
Ctrl + Skift + NLänka till ny fil
Ctrl + Skift + KLänka till befintlig fil...
Ctrl + LÄndra länk
Ctrl + Skift + LTa bort länk
F8Platsens filer
Alt + F8Platskarta
F11Resurser
Skift + F4Minimera alla
Alt + Skift + F4Återställ alla
KODREDIGERING
Ctrl + Skift + 6Markera överordnad kod
Ctrl + 'Kontrollera klammerparenteser
Ctrl + AMarkera allt
Ctrl + C eller Ctrl + InsKopiera
Ctrl + FSök och ersätt
F3Sök nästa
Ctrl + V eller Skift + InsKlistra in
Ctrl + X eller Skift + DelKlipp ut
Ctrl + YGör om
Ctrl + ZÅngra
Ctrl + TabVisa dokument
Ctrl + Alt + BLägg till/ta bort brytpunkt
Ctrl + BackspaceTa bort ord till vänster
Ctrl + DelTa bort ord till höger
Skift + UppåtpilMarkera rad upp
Skift + NedåtpilMarkera rad ned
Skift + VänsterpilMarkera tecken åt vänster
Skift + HögerpilMarkera tecken åt höger
PgUpFlytta till sida upp
PgDnFlytta till sida ned
Skift + PgUpMarkera sida upp
Skift + PgDnMarkera sida ned
Ctrl + VänsterpilFlytta ord åt vänster
Ctrl + HögerpilFlytta ord åt höger
Ctrl + Skift + VänsterpilMarkera ord åt vänster
Ctrl + Skift + HögerpilMarkera ord åt höger
HomeFlytta till början av raden
EndFlytta till radslut
Skift + HomeMarkera till början av rad
Skift + EndMarkera till radslut
Ctrl + HomeFlytta till början av filen
Ctrl + EndFlytta till filslut
Ctrl + Skift + HomeMarkera till början av fil
Ctrl + Skift + EndMarkera till filslut
DOKUMENTREDIGERING
Alt + F4Avsluta program
Ctrl + HögerpilGå till nästa ord
Ctrl + VänsterpilGå till föregående ord
Ctrl + UppåtpilGå till föregående stycke
Ctrl + NedåtpilGå till nästa stycke
Ctrl + Skift + HögerpilMarkera till nästa ord
Ctrl + Skift + VänsterpilMarkera från föregående ord
Ctrl + Skift + UppåtpilMarkera från föregående stycke
Ctrl + Skift + NedåtpilMarkera till nästa stycke
Ctrl + F4Stäng fönster
Ctrl + SpaceSkjut upp tabelluppdatering
Ctrl + Skift + NNy i samma fönster
F12Förhandsgranska i primär webbläsare
Skift + F12 eller Ctrl + F12Förhandsgranska i sekundär webbläsare
Alt + F12Felsök i primär webbläsare
Ctrl + Alt + F12Felsök i sekundär webbläsare
Ctrl + EnterGå ur stycke
Ctrl + F4Stäng fönster
Alt + F4Avsluta program
EnterÖppna
F12Förhandsgranska i primär webbläsare
Ctrl + F12Förhandsgranska i sekundär webbläsare
F10Öppna HTML-fönster
EscAvbryt FTP